تأثير تمرين حرکات موزون بر کارکرد اجرايی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذير

قربان زاده, بهروز and لطفی, مريم (2015) تأثير تمرين حرکات موزون بر کارکرد اجرايی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذير. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (4). pp. 22-31. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v4n4p22-fa.pdf

Download (443kB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=507&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: کارکردهای اجرايی شامل بالاترين عملکردهای شناختی است که برای رفتار هدفمند لازم و ضروری است. هدف از انجام پژوهش حاضر تعيين تأثير تمرين حرکات موزون بر کارکرد اجرايی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذير بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربی و به صورت پيش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. بدين منظور 20 کودک 7 تا 10 ساله کم توان ذهنی از بين مدارس ابتدايی استثنايی شهر تبريز در سال تحصيلی 94-93 به صورت تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب و در دو گروه مداخله (تمرين حرکات موزون) و گروه کنترل بر اساس سن و بهره هوشی قرار گرفتند. ملاک ورود به پژوهش راست دست بودن، نداشتن نقص يا ناتوانی جسمی، عدم وجود سندرم داون، عدم بيش فعالی و کسب نمره بهرۀ هوشی 70-50 در "آزمون های آدمک گوديناف" (Goodenough Man Test) و "مقياس عملکرد بين المللی لايتر"‌ "Leiter International Performance Scale" بود. برنامه تمرينی شامل 18 جلسه و هر هفته دو جلسه و هر جلسه 45 دقيقه بود. جهت ارزيابی کارکرد اجرايی قبل از شروع جلسات و در پايان آخرين جلسه تمرينی از "پرسشنامه عصب روانشناختی کانرز" "Conners Neuropsychological Questionnaire "، با تأييد روايی صوری توسط متخصصان و پايايی همسانی درونی بر روی 50 نفر از دانش آموزان 73/0 =α، استفاده شد. اين پرسشنامه توسط والدين آزمودنی ها تکميل گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 18 تجزيه و تحليل گرديد. يافته ها: گروه تمرين حرکتی موزون در کارکرد اجرايی کل (16/3± 86/12) و خرده مقياس حل مسئله/برنامه ريزی (78/1± 03/7) و سازماندهی رفتاری ـ هيجانی (71/1± 83/5) نسبت به گروه کنترل به ترتيب با (16/3± 6/19)، (78/1± 76/9) و (71/1± 82/9) عملکرد بهتری داشتند (P≤ 0/05). نتيجه گيری: باتوجه به برتری گروه تمرين حرکات موزون، پيشنهاد می گردد حرکات موزون در برنامه کلاس های تربيت بدنی مدرسه و منزل مورد استفاده قرار گيرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: کارکرد اجرایی، کودکان، کم توان ذهنی، حرکات موزون.،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 25 Aug 2015 06:15
Last Modified: 25 Aug 2015 06:15
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3883

Actions (login required)

View Item View Item