مقايسه همبستگی بين مديريت دانش و فرهنگ سازمانی در بيمارستان های منتخب دولتی و خصوصی شيراز

رمضانخانی, علی and محفوظ پور, سعاد and دانش کهن, عباس and دانش, گلسا (2015) مقايسه همبستگی بين مديريت دانش و فرهنگ سازمانی در بيمارستان های منتخب دولتی و خصوصی شيراز. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (4). pp. 32-41. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v4n4p32-fa.pdf

Download (436kB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=508&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: مديريت دانش يکی از راه های بهبود شرايط بقای سازمان است و زمانی به طور موفقيت آميز در سازمان اجرا می شود که از قبل زمينه فرهنگی مناسب با اين نظام فراهم شده باشد. هدف از اين پژوهش تعيين همبستگی بين مديريت دانش و فرهنگ سازمانی در بيمارستانهای منتخب دولتی و خصوصی شيراز است. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصيفی-همبستگی است. نمونه آماری 251 نفر از کارکنان بيمارستانهای منتخب شيراز بودند که با توجه به نمونه در دسترس به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری شامل سه بخش اطلاعات جمعيت شناختی، "پرسشنامه مديريت دانش" (Knowledge Management Questionnaire) و "پرسشنامه فرهنگ سازمانی" (Organizational Culture Questionnaire) بود. روايی پرسشنامه ها با استفاده از قضاوت 7 نفر از خبرگان تأييد شد. پايايی پرسشنامه ها به روش های آلفای کرونباخ و آزمون مجدد با 20 نفر از افراد نمونه تأييد شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: بالاترين نمره ابعاد مديريت دانش در بيمارستانهای منتخب دولتی به ترتيب: انتقال دانش، خلق دانش و حفظ و ذخيره دانش و در بيمارستانهای منتخب خصوصی حفظ و ذخيره دانش، انتقال دانش و خلق دانش بود. ابعاد فرهنگ سازمانی به ترتيب بالاترين نمره که کسب کردند در دولتی عبارتند از: تعلق سازمانی، تحمل تعارض، خلاقيت فردی، حمايت مديريت و سبک رهبری و در خصوصی: تعلق سازمانی، خلاقيت فردی، تحمل تعارض، سبک رهبری و حمايت مديريت. همبستگی معناداری بين مديريت دانش و فرهنگ سازمانی در بيمارستانهای منتخب دولتی 655/0 و در بيمارستانهای منتخب خصوصی 78/0 وجود داشت. نتيجه گيری: مديريت دانش و فرهنگ سازمانی دربيمارستان های مورد مطالعه از وضعيت مناسبی برخوردار بودند. پيشنهاد می شود مديريت دانش و فرهنگ سازمانی جهت توسعه خلاقيت فردی و سبک رهبری مورد توجه قرار گيرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، بیمارستان،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 25 Aug 2015 06:15
Last Modified: 25 Aug 2015 06:15
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3884

Actions (login required)

View Item View Item