همبستگی سبک رهبری سرپرستاران از ديدگاه پرستاران با تنش شغلی پرستاران

آتش‌زاده شوريده, فروزان and افشار, اکرم and نادری, منيژه and علوی مجد, حميد (2015) همبستگی سبک رهبری سرپرستاران از ديدگاه پرستاران با تنش شغلی پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (1). pp. 72-79. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v4n1p72-fa.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=392&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: سبک رهبری می‌تواند در ابقاء پرستاران، تنش شغلی، رضايت شغلی و کيفيت زندگی کاری نقش داشته باشد، اما مطالعات انجام‌شده يافته‌های متفاوتی را نشان داده‌اند. لذا هدف از اين مطالعه تعيين همبستگی سبک رهبری سرپرستاران از ديدگاه پرستاران با تنش شغلی پرستاران بود. مواد و روش‌ها: اين پژوهش، يک مطالعه توصيفی- همبستگی است. در اين مطالعه 120 پرستار شاغل در بيمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی البرز با روش نمونه‌گيری تصادفی انتخاب شدند. ابزارها شامل "پرسشنامه رهبری چندعاملی رهبری (Multifactor Leadership Questionnaire)" و "پرسشنامه اجرايی بهداشت و ايمنی (Health and Safety Executive Questionnaire)" پس از تأييد روايی محتوا و صوری و پايايی به روش همسانی درونی به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها مورداستفاده قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 مورد تحليل قرار گرفت. يافته‌ها: سبک رهبری غالب سرپرستاران از ديدگاه 52 درصد پرستاران از نوع سبک رهبری تبادلی و تنش شغلی 73 درصد پرستاران کم بود. نتايج نشان داد که نمره تنش پرستاران در سبک رهبری تحول‌گرا و تعاملی سرپرستاران از ديدگاه پرستاران کم بود. سبک‌های رهبری تحول‌گرا با تنش شغلی (35/0-=r، 001/0>P) و تبادلی با تنش شغلی (32/0-=r، 001/0>P) همبستگی آماری منفی معناداری داشتند. نتيجه‌گيری: با توجه به همبستگی سبک رهبری با تنش شغلی، سبک رهبری مناسب مديران پرستاری می‌تواند به کاهش تنش شغلی منجر شود. لذا پيشنهاد می‌شود مديران پرستاری از سبک‌های رهبری تبادلی و تحول‌گرا استفاده نمايند. همچنين مديران بايد شرايط و زمينه‌های ايجادکننده تنش شغلی را بکا

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سبک رهبری، تنش شغلی، پرستاران،
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 29 Aug 2015 08:21
Last Modified: 31 Oct 2017 09:03
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3897

Actions (login required)

View Item View Item