همبستگی آمادگی ترخيص با بستری مجدد نوزادان نارس در بخش های مراقبت ويژه نوزادان

دشتی, الهه and رسولی, مريم and خانعلی مجن, ليلا and پورحسين قلی, اسماء and شيرين آبادی فراهانی, اعظم (2014) همبستگی آمادگی ترخيص با بستری مجدد نوزادان نارس در بخش های مراقبت ويژه نوزادان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (4). pp. 37-45. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v3n4p37-fa.pdf

Download (5MB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=344&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: بستری مجدد، يک پيامد بالقوه قابل پيشگيری و پرهزينه بستری است که به عوامل متعددی وابسته بوده و يکی از اين عوامل، عدم آمادگی بيمار و خانواده در هنگام ترخيص می باشد. اين مطالعه، با هدف تعيين همبستگی آمادگی هنگام ترخيص بر بستری مجدد نوزادان نارس بستری در بخش های مراقبت ويژه نوزادان در بيمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی در سال 1392 انجام شده است. مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفی همبستگی، 245 نوزاد نارس بستری در بخش های مراقبت ويژه نوزادان در سه بيمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی به روش در دسترس و براساس ويژگی های ورود به مطالعه انتخاب شدند. در زمان ترخيص هر يک از نوزادان، پرسشنامه ويژگی های جمعيت شناختی و "چک ليست آمادگی ترخيص"، شامل 28 عبارت که روايی و پايايی آن بررسی گرديده بود، تکميل شد. سپس يک ماه بعد از ترخيص، وضعيت بستری مجدد نوزادان، به وسيله تماس تلفنی با والدين، پيگيری شد. تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 17 انجام شد. يافته ها: 97 نوزاد (6/39 درصد) طی يک ماه پس از ترخيص مجددا بستری شدند. نمره کلی آمادگی ترخيص نوزادان نارس مورد مطالعه به طور متوسط 69/356/21 بود. آزمون من ويتنی نشان داد که تفاوت معنی داری از نظر نمره آمادگی ترخيص بين نوزادان بستری مجدد شده و نوزادان بدون بستری مجدد وجود دارد (001/0P<). نتيجه گيری: آمادگی ترخيص، همبستگی قوی با بستری مجدد نوزادان نارس دارد، به طوری که با افزايش آمادگی ترخيص نوزاد و والدين، احتمال بستری مجدد نوزاد کاهش می يابد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آمادگی ترخیص، بستری مجدد، نوزادان نارس.،
Subjects: WS Pediatrics
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 30 Aug 2015 03:01
Last Modified: 13 Nov 2017 06:09
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3902

Actions (login required)

View Item View Item