توسعه الگوی مفهومی عوامل اجتماعی تعيين کننده نابرابری در سلامت: يک مطالعه کيفی

زابلی, روح اله and مالمون, زينب and سيد جوادی, مريم and سيدين, سيد حسام (2014) توسعه الگوی مفهومی عوامل اجتماعی تعيين کننده نابرابری در سلامت: يک مطالعه کيفی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (4). pp. 74-88. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v3n4p74-fa.pdf

Download (5MB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=198&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: توزﯾﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ در کشورهای در حال توسعه ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ و اين نابرابری منجر به نابرابری در جايگاه اجتماعی و شرايط زندگی افراد شده و تلاش دولت ها در زمينه مداخلات اجتماعی را با شکست مواجه می نمايد. هدف از اين مطالعه توسعه الگوی مفهومی عوامل اجتماعی تعيين کننده نابرابری در سلامت بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه کيفی به روش تحليل محتوا می باشد. مشارکت کنندگان در پژوهش را 33 نفر از خبرگان در زمينه عوامل اجتماعی تعيين کننده سلامت تشکيل دادند. روش نمونه گيری هدفمند بود. برای جمع آوری داده های کيفی، مصاحبه نيمه ساختارمند انجام شد. تحليل يافته ها با استفاده از روش تحليل محتوای هدايت شده تحت نرم افزار Nvivo صورت گرفت. يافته ها: در اين پژوهش 14 درون مايه و 55 زير درون مايه به عنوان عوامل تعيين کننده اجتماعی نابرابری در سلامت تبيين گرديد. درون مايه ها عبارتند از حوادث و تصادفات، جايگاه اقتصادی و اجتماعی، سياست های کلان اقتصادی، حاکميت و رهبری، سياست های اجتماعی، سياست های عمومی، فرهنگ و ارزش های اجتماعی، حمايت اجتماعی، انسجام و ثروت اجتماعی، حاکميت دينی، عوامل بين المللی، عوامل رفتاری و بيولوژيکی، عوامل روانی، سيستم سلامت و عوامل اجتماعی و جمعيتی. نتيجه گيری: ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب اﺳﺖ، چرا ﮐﻪ از ﻋﻮاﻣل تعديل پذير مانند وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزش، اﺷﺘﻐﺎل و تسهيلات زﻧﺪگی نشأت می گيرد. با توجه به رويکرد عوامل اجتماعی تعيين کننده سلامت، پيشنهاد می گردد تا در تدوين سياست های اقتصادی و اجتماعی کلان کشور به آن توجه بيشتری گردد .

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تعیین کننده های اجتماعی سلامت، نابرابری سلامت، تحلیل محتوی.،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 30 Aug 2015 09:37
Last Modified: 30 Aug 2015 09:37
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3906

Actions (login required)

View Item View Item