تاثير الگوی توانمند سازی خانواده محور بر کيفيت زندگی مادران دارای دختر زير 6 سال مبتلا به عفونت ادراری

ظفر رمضانيان, زهرا and الحانی, فاطمه and انوشه, منيره (2014) تاثير الگوی توانمند سازی خانواده محور بر کيفيت زندگی مادران دارای دختر زير 6 سال مبتلا به عفونت ادراری. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (3). pp. 7-15. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v3n3p7-fa.pdf

Download (5MB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=259&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: عفونت ادراری از بيماری های شايع و مزمن دوره کودکی، به ويژه در دختران زير 6 سال است. اين بيماری مزمن، سبب کاهش کيفيت زندگی مادر می شود. اين پژوهش با هدف تعيين تاثير الگوی توانمند سازی خانواده محور بر بعد جسمانی کيفيت زندگی مادران دارای دختر زير 6 سال مبتلا به عفونت ادراری انجام شده است. مواد و روش ها: مطالعه نيمه تجربی حاضر در سال 92-1391، در بيمارستان شهيد مطهری اروميه، با انتخاب 60 مادر دارای ويژگی ورود به پژوهش انجام شده است. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه توانمندی با ابعاد "تهديد درک شده" PerceivedThreat) )، " خودکارآمدی " ( Self-efficacy )، گزارش " کارآمدی مادر " ( Mother Efficacy )، " خودکنترلی " ( Self-Control )، " محور کنترل" ( Locus of Control )، " عزت نفس کوپر اسميت " ( Cooper Smith Self-Esteem ) و " پرسشنامه کيفيت زندگی "SF-36 ( SF- 36 Quality of Life Questionnaire ) در بعد جسمی است، که روايی آن ها با روش شاخص روايی محتوايی و نسبت روايی محتوايی و پايايی با محاسبه ضريب آلفا کرونباخ انجام شد. گرد آوری داده ها در سه مرحله ) قبل، حين و بعد از مداخله) و چهار گام در مرحله مداخله، برای مادران گروه مداخله انجام شد و کيفيت زندگی مادران گروه مداخله، در مراحل قبل، يک و سه ماه بعد از توانمند سازی، بررسی شد. تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 18 انجام شد. يافته ها : در مرحله قبل از مداخله، تفاوت معنی داری بين ميانگين نمرات توانمندی و کيفيت زندگی مادران در گروه مداخله و کنترل ديده نشد. پس از اجرای الگوی توانمند سازی خانواده محور، تفاوت معنی داری بين نمرات توانمندی و کيفيت زندگی در دو گروه مداخله و کنترل، مشاهده شد (05/0 > P ). نتيجه گيری : اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور توانست کيفيت زندگی مادران را افزايش دهد. پيشنهاد می گردد اين الگو در بالين و برای خانواده های دارای کودک مبتلا به ساير بيماری های مزمن به کار رود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: کیفیت زندگی، الگوی توانمندسازی خانواده محور، عفونت ادراری، کودکان، مادران،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 31 Aug 2015 10:08
Last Modified: 31 Aug 2015 10:08
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3907

Actions (login required)

View Item View Item