ارزيابی صلاحيت پرستاران فوريت ها جهت ارائه مراقبت در موقعيت های بحرانی با استفاده از آزمون بالينی ساختارمند عينی

علی اکبری, فاطمه and آيين, فرشته and بهرامی, مسعود (2014) ارزيابی صلاحيت پرستاران فوريت ها جهت ارائه مراقبت در موقعيت های بحرانی با استفاده از آزمون بالينی ساختارمند عينی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (3). pp. 47-57. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v3n3p47-fa.pdf

Download (5MB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=283&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: پرستاران جزء اولين کسانی هستند که پس از بروز حادثه در محل حاضر می شوند. لذا بايد بتوانند با استفاده از مهارت و سرعت عمل خود مراقبت های مورد نياز را برای افراد حادثه ديده فراهم کنند. اين مطالعه با هدف تعيين صلاحيت پرستاران فوريت ها جهت ارائه مراقبت در موقعيت های بحرانی با استفاده از آزمون بالينی ساختارمند عينی (آسکی) در سال 1392 انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش توصيفی و با تعداد 25 نفر از پرستاران شاغل در بخش اورژانس و فوريت های بيمارستان های آموزشی شهرکرد بصورت سرشماری انجام شد. برای سنجش صلاحيت پرستاران جهت ارايه مراقبت پرستاری در بحران از آسکی، متشکل از 8 ايستگاه استفاده گرديد. جهت سنجش عملکرد آزمون شونده در هر ايستگاه، از " چک ليست عملکرد" Task Based Checklist" " استفاده گرديد. به منظور بررسی روايی از شيوه روايی محتوا و برای تعيين پايايی ابزار از روش بازآزمايی استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: ميانگين نمرات عملکرد نمونه های پژوهش در هر 9 مهارت ارزيابی شده پايين تر از حد متوسط بود بطوريکه در انجام ترياژ (6/1 ± 5/3)، مديريت راه هوايی (2/1 ± 4/4)، اقدامات نجات دهنده حيات (5/1 ± 9/3)، گذاشتن چست تيوپ (5/1 ± 9/4)، گذاشتن لوله بينی- معدی (2/2 ± 1/6)، مايع درمانی (7/0 ± 9/1)، رگ گيری (3/1 ± 4/4)، بخيه زدن (5/1 ± 6/8) و سونداژ ادراری (5/1 ± 1/9) بود. نتيجه گيری: صلاحيت پرستاران شرکت کننده در اين پژوهش جهت ارائه مراقبت در موقعيت های بحرانی در سطح مطلوبی قرار ندارد و در کليه مهارت ها پايين تر از حد متوسط بود. بنابراين، لازم است کليه پرستاران جهت آمادگی برای حضور در موقعيت های بحرانی، مهارت های بالينی و تخصصی کسب کنند .

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: پرستاری اورژانس، صلاحیت حرفه ای، آزمون بالینی ساختارمند عینی، بحران،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 31 Aug 2015 10:09
Last Modified: 31 Aug 2015 10:09
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3911

Actions (login required)

View Item View Item