عملکرد نظام ارجاع در برنامه پزشک خانواده از ديدگاه پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال های 90-1385

نصيری پور, اميراشکان and متقی, منيکا and نوابی, نرگس (2014) عملکرد نظام ارجاع در برنامه پزشک خانواده از ديدگاه پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال های 90-1385. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (3). pp. 58-68. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v3n3p58-fa.pdf

Download (5MB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=292&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه : دسترسی افراد نيازمند به خدمات تخصصی از طريق نظام ارجاع ميسر می گردد. هدف از مطالعه حاضر تعيين عملکرد نظام ارجاع در برنامه پزشک خانواده از ديدگاه پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1385 تا 1390 می باشد. مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع توصيفی بود که در سال1391 در کليه مراکز بهداشتی درمانی مجری طرح پزشک خانواده کاشان و آران بيدگل انجام گرفت . از مجموع 118 پزشک خانواده که در زمان مطالعه فعاليت داشتند، امکان برقراری ارتباط با 18 نفر ميسر نشد و با 100 پزشک به شيوه سرشماری تماس برقرار شد و نهايتا40 پزشک در آزمون پايلوت و 56 پزشک در مطالعه شرکت کردند. ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه دو بخشی پژوهشگر ساخته "پرسشنامه عملکرد نظام ارجاع از ديدگاه پزشکان خانواده" (The Function of Referral System from the Perspective of Family Physicians Questionnaire) بود. بخش اول شامل اطلاعات جمعيت شناسی و بخش دوم دارای 20 سوال در 4 بعد بود. روايی محتوا با استفاده از نظرات 10 نفر از متخصصان و پايايی پرسشنامه به روش همسانی درونی تاييد شد. تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و EXCEL انجام شد . يافته ها: ميزان آگاهی و فرهنگ جمعيت تحت پوشش با ميانگين و انحراف معيار 45/0 ± 05/2؛ نامطلوب، ميزان دانش و مهارت و مسئوليت پذيری کارکنان سلامت با ميانگين و انحراف معيار 23/1 ± 45/3؛ مطلوب، همکاری پزشکان متخصص مستقر در سطح دو برنامه پزشک خانواده با ميانگين و انحراف معيار 88/0 ± 67/1؛ نامطلوب، امکانات و تسهيلات برنامه پزشک خانواده با ميانگين و انحراف معيار 6/0 ± 02/3؛ مطلوب و وضعيت کلی ارجاع به سطح دو با ميانگين و انحراف معيار 03/1 ± 87/2 نامطلوب ارزيابی شد. نتيجه گيری: وضعيت ارجاع به سطح دو، در مطالعه حاضر نامطلوب بود. پيشنهاد می شود، سهولت دسترسی به خدمات تخصصی سطح دو، آموزش های مربوط و مداخلات در زمينه آشنايی بيشتر مردم و کارکنان بهداشتی و درمانی با اهداف برنامه پزشک خانواده انجام شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: طرح پزشک خانواده، ارزیابی پزشک خانواده، نظام ارجاع،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 31 Aug 2015 10:09
Last Modified: 31 Aug 2015 10:09
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3912

Actions (login required)

View Item View Item