همبستگی بين مشارکت اجتماعی زنان با کيفيت زندگی آنان در شهر کرمان

عليزاده, سميه and محسنی, محبت and خانجانی, نرگس and مومن آبادی, ويکتوريا (2014) همبستگی بين مشارکت اجتماعی زنان با کيفيت زندگی آنان در شهر کرمان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (2). pp. 34-42. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v3n2p34-fa.pdf

Download (3MB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=190&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: زنان بعنوان نيمی از جمعيت، نقش بسزايی در اجتماع دارند. از آنجا که مشارکت اجتماعی از جنبه های مختلفی می تواند بر کيفيت زندگی زنان اثر داشته باشد، مطالعه حاضر با هدف تعيين همبستگی بين مشارکت اجتماعی زنان با کيفيت زندگی آنان در شهر کرمان انجام شد. مواد و روش ها: در اين پژوهش توصيفی-همبستگی، 300 زن در محدوده سنی 73-18 سال با روش نمونه گيري خوشه ای از 12 منطقه شهر کرمان انتخاب گرديدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه "عوامل مشارکت اجتماعی زنان "Social Participation Factor's Women" و همچنين پرسشنامه "کيفيت زندگی سازمان جهانی بهداشت""The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) –BREF" که اعتبار و پايايی آن تاييد شده است، استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 20 استفاده شد. يافته ها: مشارکت اجتماعی زنان در 18 درصد موارد مناسب، در 81 درصد موارد متوسط و در 3 درصد موارد نامناسب بود. کيفيت زندگی نيز در 44 درصد موارد مناسب، در 54 درصد موارد متوسط و در 7/1 درصد موارد نامناسب بوده است. بين مشارکت اجتماعی و کيفيت زندگی همبستگی مستقيم معنادار يافت شد (001/0>p و21/0(r=. نتيجه گيری: مشارکت زنان در فعاليت های اجتماعی بر کيفيت زندگی آن ها تاثير گذار است. پيشنهاد می گردد زمينه مشارکت بيشتر زنان و بخصوص زنان مسن تر، با در آمد پايين تر و فرزندان بيشتر در جامعه فراهم شود. ب

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: مشارکت اجتماعی، کیفیت زندگی، زنان،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 31 Aug 2015 10:09
Last Modified: 31 Aug 2015 10:09
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3918

Actions (login required)

View Item View Item