بررسی نگرش بيماران مبتلا به ديابت نوع دو در زمينه رفتارهای پيشگيری کننده از عوارض بيماری

جهانفر, مريم and يغمايی, فريده and علوی مجد, حميد and افخمی, محمد and خاوری, زهره (2014) بررسی نگرش بيماران مبتلا به ديابت نوع دو در زمينه رفتارهای پيشگيری کننده از عوارض بيماری. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (2). pp. 43-53. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v3n2p43-fa.pdf

Download (3MB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=223&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: ديابت بيماری مزمنی است که پيشگيری از عوارض آن منجر به ارتقاء سطح سلامت مبتلايان می‌شود. نگرش افراد نسبت به رفتارهای پيشگيري کننده تاثير بسزايی در رفتار آن ها خواهد داشت. مطالعه حاضر با هدف تعيين نگرش بيماران مبتلا به ديابت نوع دو در زمينه رفتارهای پيشگيری کننده از عوارض بيماری انجام شد. مواد و روش‌ها: اين مطالعه از نوع توصيفی-همبستگی بود و 200 بيمار مبتلا به ديابت نوع دو مراجعه کننده به "کلينيک ديابت يزد" در سال 1391 به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه پژوهشگر ساخته "نگرش به رفتار پيشگيری کننده از عوارض ديابت نوع دو" بود. جهت تعيين روايی پرسشنامه از روايی صوری و شاخص روايی محتوا و برای تعيين پايايی ابزار از روش همسانی دروني و آزمون-بازآزمون استفاده گرديد. داده‌های جمع‌آوری شده وارد نرم افزار آماری SPSS نسخه 19 گرديد. يافته‌ها: نتايج نشان داد که اکثريت واحدهای پژوهش دارای نگرش مثبت نسبت به رفتارهای پيشگيری کننده از عوارض ديابت نوع دو بودند. طول مدت ابتلا به ديابت با نگرش به رفتارهای پيشگيری کننده از عوارض ديابت نوع دو همبستگی معنی‌داری نشان داد (05/0>p)، اما بين سن و نگرش به رفتارهای پيشگيري کننده، همبستگی معنی داری وجود نداشت. نتيجه‌گيری: همبستگی مثبت بين نگرش به رفتارهاي پيشگيری کننده از عوارض ديابت و طول مدت ابتلاء به ديابت نوع دو، می‌تواند راهنمايی جهت سياستگذاران برای برگزاری برنامه‌هاي آموزشی برای بيماران جديد مبتلا به ديابت نوع دو باشد. پيشنهاد می شود برنامه های آموزشی رفتارهای پيشگيری کننده از عوارض ديابت نوع دو برای بيماران مبتلا به اين بيماری برگزار شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: نگرش، رفتار پیشگیری کننده، عوارض دیابت، دیابت نوع دو،
Subjects: WK Endocrine System
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 31 Aug 2015 10:09
Last Modified: 08 Nov 2017 07:24
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3919

Actions (login required)

View Item View Item