بررسی تاثير برنامه آموزش خود مراقبتی بر اساس "الگوی خود مراقبتی اورم" بر کيفيت زندگی بيماران مبتلا به ميگرن

امت رضا, سعيد and مشتاق عشق, زهرا and اسحاق, منوچهر and حکمت افشار, ميترا and نائينی, محمدکاظم (2014) بررسی تاثير برنامه آموزش خود مراقبتی بر اساس "الگوی خود مراقبتی اورم" بر کيفيت زندگی بيماران مبتلا به ميگرن. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (1). pp. 7-13. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v3n1p7-fa.PDF

Download (7MB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=165&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: حملات دوره ای ميگرن سبب اختلال عملکرد بيمار از جمله غيبت های طولانی مدت از محل کار، تاثير بر خلق و خوی و اختلالات خواب می شود و نهايتا کيفيت زندگی را تحت تاثير قرار می دهد. اين پژوهش با هدف تعيين بررسی تاثير برنامه آموزش خود مراقبتی بر اساس "الگوی خود مراقبتی اورم" بر کيفيت زندگی بيماران مبتلا به ميگرن انجام شد. مواد و روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربی، 42 بيمار مبتلا به ميگرن مراجعه کننده به مرکز طب سنتی يکی از درمانگاه های اعصاب شهر تهران با روش نمونه گيری در دسترس انتخاب و بصورت يک گروهی قبل و بعد مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناسی و ابزار پژوهشگر ساخته "پرسشنامه کيفيت زندگی بيماران مبتلا به ميگرن" بود. جهت تعيين روايی پرسشنامه، از روايی محتوا با ارزيابی 10 نفر و اندازه گيری پايايی به روش آزمون مجدد استفاده شد. برنامه آموزشی خود مراقبتی بر اساس "الگوی خود مراقبتي اورم" طی 4 جلسه 2 ساعتی بر اساس نيازهای خود مراقبتی اجرا شد. کيفيت زندگي در دو مرحله قبل از آموزش و 8 هفته بعد از پايان جلسه آموزشی سنجيده شد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 14 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: ميانگين نمره عملکردهای وضعيت سلامت در بعد های "جسمی" و "روانی" بعد از آموزش نسبت به قبل از آموزش افزايش يافته بود که اين اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (001/0P=). بعلاوه، بين ميانگين نمره کيفيت کلی زندگی بعد از آموزش نسبت به قبل از آن تفاوت معنی دار آماري وجود داشت (049/0P=). نتيجه گيری: آموزش برنامه خود مراقبتی بر اساس "الگوي خود مراقبتی اورم" بر پايه نيازهای خود مراقبتی بيماران موجب بهبود کيفيت زندگی بيماران مبتلا به ميگرن می شود. پيشنهاد می شود از اين الگو برای ارتقا کيفيت زندگی اين بيماران استفاده شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: میگرن، آموزش، الگوی خود مراقبتی اورم، کیفیت زندگی،
Subjects: WA Public Health
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 02 Sep 2015 02:32
Last Modified: 01 Nov 2017 11:03
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3923

Actions (login required)

View Item View Item