کاربرد مديريت کيفيت فراگير و همبستگی آن با اثر بخشی مديريت تربيت بدنی در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

روحانی, زهرا and منصوريان, محمد رضا and اميری, مصطفی and متقی, محمود رضا (2014) کاربرد مديريت کيفيت فراگير و همبستگی آن با اثر بخشی مديريت تربيت بدنی در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (1). pp. 43-51. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v3n1p43-fa.PDF

Download (7MB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=173&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: مديريت کيفيت فراگير بر رضايت مشتريان و اثربخشی نيز بر انجام دادن کارهاي شايسته يا درست در سازمان تمرکز دارد. هدف اين پژوهش تعيين کاربرد مديريت کيفيت فراگير و همبستگی آن با اثر بخشی مديريت تربيت بدنی در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور می باشد. مواد و روش ها: در اين پژوهش توصيفی-همبستگی، 92 نفر از کارشناسان تربيت بدنی که در 25 دانشگاه علوم پزشکی مشغول به خدمت بودند به روش نمونه گيری طبقه بندی انتخاب و وارد مطالعه شدند. اطلاعات به وسيله "پرسشنامه مديريت کيفيت فراگير"(Total Quality Management Questionnaire) و "پرسشنامه اثر بخشی"(Effectiveness Questionnaire) جمع آوری شد. روايی محتواي پرسشنامه ها با نظر متخصصين و پايايی آن ها با محاسبه ضريب آلفای کرونباخ تاييد شد. برای تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 14 استفاده شد. يافته ها: نتايح نشان داد که بين بکارگيری مديريت کيفيت فراگير (001/0=P) در تربيت بدني دانشگاه ها و همچنين ميزان اثر بخشی (003/0=P) در واحدهاي پژوهش تفاوت آماری معنی داری وجود دارد. از طرف ديگر، بين مديريت کيفيت فراگير و اثربخشی مديريت تربيت بدنی، همبستگی آماری معنی داری وجود داشت (001/0=P). نتيجه گيری: وجود رابطه مثبت و معنی دار بين مديريت کيفيت فراگير و اثربخشي می تواند سبب موفقيت سازمان شود. پيشنهاد می شود برای رسيدن به حداکثر سطح مديريت کيفيت فراگير، اصول مديريت کيفيت به کارکنان آموزش داده شود. بعلاوه، جهت کسب اثربخشی بالا انگيزه کار گروهی و مشارکت در انجام کارها در بين کارکنان تقويت گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: اثربخشی، مدیریت کیفیت فراگیر، مدیریت تربیت بدنی.،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 02 Sep 2015 02:33
Last Modified: 02 Sep 2015 02:33
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3927

Actions (login required)

View Item View Item