مقايسه مزايا و موانع فعاليت بدنی در گروه‌های سنی مختلف استان آذربايجان شرقی

صالح زاده, کريم and فتحی رضائی, زهرا and زمانی ثانی, سيد حجت (2014) مقايسه مزايا و موانع فعاليت بدنی در گروه‌های سنی مختلف استان آذربايجان شرقی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (1). pp. 62-73. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v3n1p62-fa.PDF

Download (7MB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=110&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: مشکلات موجود در سر راه انجام فعاليت‌های بدنی موجب کاهش سلامتی انسان شده است. هدف پژوهش حاضر مقايسه مزايا و موانع فعاليت ‌بدنی در گروه‌های سنی مختلف استان آذربايجان شرقی بود. مواد و روش‌ها: در اين پژوهش توصيفی- مقايسه‌ای، 240 شرکت کننده (73 نوجوان، 78 جوان و 89 بزرگسال) از سه شهر استان آذربايجان شرقی به شکل خوشه‌ای- تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی‌ها اطلاعات جمعيت شناسی و "مقياس مزايا و موانع فعاليت بدنی" Exercise Benefits/Barriers Scale (EBBS)) با 43 عبارت را تکميل نمودند. روايی و پايايی اين پرسشنامه در ايران تاييد شده و در پژوهش حاضر نيز پايايی آن به روش آلفای کرونباخ اندازه گيری شد. داده‌ها با نرم افزار SPSS نسخه 15 تجزيه و تحليل شد. يافته‌ها: بيشترين اولويت مزايا در همه سنين مربوط به جنبه‌های روانشناختی و عملکرد بدنی بود. در مورد موانع، محيط فعاليت بدنی و هزينه از اهميت بيشتری برخوردار است. تفاوت معنی‌داری بين سه گروه سنی (نوجوانان، جوانان و بزرگسالان) در مزايا (005/0>P و 815/4=(466 و 10)F) و موانع (005/0>P و 379/6=(468 و 8)F) فعاليت بدنی وجود داشت. نتايج همچنين تفاوت معنی‌داری بين زنان و مردان در موانع فعاليت بدنی نشان داد (0005/0>P و 798/8=(235 و 4)F). نتيجه‌گيری: نتايج نشان داد که اولويت‌های گروه‌های سنی و جنسی با هم متفاوت است. ايجاد محيط‌های مناسب فعاليت بدنی بخصوص برای بانوان پيشنهاد می شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: فعاليت بدني، گروه‌های سنی. مزایا، موانع،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 02 Sep 2015 02:33
Last Modified: 02 Sep 2015 02:33
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3929

Actions (login required)

View Item View Item