تاثير الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کيفيت زندگی کودکان سن مدرسه مبتلا به آسم

رجبی, راحله and سبزواری, سکينه and برهانی, فريبا and حقدوست, علی اکبر and بازرگان, نسرين (2013) تاثير الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کيفيت زندگی کودکان سن مدرسه مبتلا به آسم. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (4). pp. 7-15. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v2n4p7-fa.PDF

Download (762kB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=232&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: آسم شايع‌ترين بيماری مزمن دوران کودکی است که بر کيفيت زندگی بيماران و خانواده‌های آن ها تاثير می‌گذارد. اين پژوهش با هدف تعيين تاثير الگوی توانمندسازی خانواده‌محور بر کيفيت زندگی کودکان سن مدرسه مبتلا به آسم انجام شد. مواد و روش ها: اين پژوهش يک مطالعۀ نيمه‌تجربی است که 172 کودک 12-6 ساله مبتلا به آسم به صورت نمونه‌گيری در دسترس انتخاب و بر‌اساس مراجعه به کلينيک آسم و آلرژی بيمارستان افضلی پور کرمان به دو گروه مداخله و کنترل تقسيم شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه اطلاعات جميت شناسی و "پرسشنامه کيفيت زندگی کودکان مبتلا به آسم" “PAQLQ: Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire” بود. روايی محتواي ابزار با نظر سنجی از 10 نفر از صاحب نظران و پايايی با استفاده از ضريب آلفا کرونباخ (80/0) مورد تاييد قرار گرفت. الگوي توانمندسازی شامل 4 مرحله (افزايش دانش، خودکارآمدی، عزت نفس و ارزشيابی) از طريق بحث گروهی، نمايش و مشارکت آموزشی برای گروه مداخله اجرا و پرسشنامه‌ها قبل و بعد از مداخله تکميل گرديدند. برای تحليل داده‌ها از SPSS نسخه 16 استفاده شد. يافته ها: قبل از مداخله دو گروه مداخله و کنترل از نظر متغيرهای جمعيت شناسی و ميانگين نمرات کيفيت زندگی همسان شدند. اختلاف معناداری بعد از مداخله از نظر ميانگين نمرات کيفيت زندگی مختص آسم بين دو گروه مشاهده گرديد (05/0P<). بعلاوه، قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله از نظر نمرات کيفيت زندگی تفاوت معناداری (001/0P<) مشاهده شد. نتيجه‌گيری: اجرای الگوی توانمندسازی خانواده‌محور در افزايش کيفيت زندگی کودکان سن مدرسه مبتلا به آسم در ابعاد مختلف نشانه‌های جسمی، محدوديت فعاليت و عملکرد عاطفی موثر بود. لذا پيشنهاد می‌شود برای ساير بيماری‌ها نيز اجرا شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: الگوی توانمندسازی خانواده محور، کیفیت زندگی، آسم، کودک سن مدرسه،
Subjects: WS Pediatrics
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 02 Sep 2015 05:42
Last Modified: 14 Nov 2017 05:36
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3931

Actions (login required)

View Item View Item