بررسی سبک های دفاعی به کار گرفته شده در موقعيت های تنش زا توسط پرستاران

طاهری, نوراله and حجتی, حميد and کمانگر, سالار and موسوی, سيد ضياء الدين and قربانی, ساسان and فرهادی, سکينه and حجتی, هانيه and چراغيان, بهمن (2013) بررسی سبک های دفاعی به کار گرفته شده در موقعيت های تنش زا توسط پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (4). pp. 57-64. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v2n4p57-fa.PDF

Download (749kB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=238&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: پرستاري حرفه ای پر تنش است که فشارهای روانی ناشی از آن می تواند بر سلامت روان فرد تأثير بگذارد. لذا شيوه های مقابله با تنش برای پرستار بسيار حائز اهميت می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين سبک های دفاعی به کار گرفته شده در موقعيت های تنش زا توسط پرستاران بيمارستان های دانشکده علوم پزشکی آبادان در سال 1391 انجام شد. مواد و روش ها: در اين پژوهـش توصيفـی، تعداد 100 نفر از پرستاران بيمارستان های آبادان و خرمشهر به روش نمونه گيری مبتنی بر هدف مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه شامل دو بخش اطلاعات جمعيت شناسی و "پرسشنامه سبک های دفاعی-40" (Defensive Styles Questionnaire - 40) با سه بخش سبک دفاعی رشد يافته، نوروتيک و رشد نايافته بود. ضريب آلفای کرونباخ اين ابزار 82/0 اعلام شده است. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 انجام شد. يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد که 3/67 در صد از پرستاران بيمارستان طالقانی آبادان و 2/67 در صد از پرستاران بيمارستان ولی عصر خرمشهر از سبک دفاعي رشد يافته استفاده می کردند. ميانگين و انحراف معيار نمره سبک دفاعی رشد يافته 4/2±55/11 بود که نشان دهنده ی استفاده بيشتر نمونه های مورد پژوهش از اين سبک بوده است. حدود يک سوم نمونه ها نيز از سبک های دفاعي روان آزرده و رشد نايافته استفاده می کردند. همچنين بين ميزان استفاده از سبک هاي دفاعی با ويژگی های فردی پرستاران همبستگی معنی دار آماری مشاهده نشد. نتيجه گيری: بيشتر پرستاران در مواجهه با تنش های شغلی از سبک های دفاعي رشد يافته استفاده می کردند. همچنين حدود يک سوم آن ها نيز سبک های دفاعی روان آزرده و رشد نايافته را به کار می گرفتند. آموزش روش های مقابله با اضطراب و تنش برای پرستاران پيشنهاد می شود

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: پرستاران، سبک های دفاعی، اضطراب،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 02 Sep 2015 05:43
Last Modified: 02 Sep 2015 05:43
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3937

Actions (login required)

View Item View Item