مقايسه ديدگاه پزشکان، پرستاران و بيماران در زمينه عوامل مرتبط با اختلال خواب بيماران

خوشاب, هادی and سبزواری, سکينه and غلامحسينی نژاد, نجمه and رضايی, محمد علی (2013) مقايسه ديدگاه پزشکان، پرستاران و بيماران در زمينه عوامل مرتبط با اختلال خواب بيماران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (2). pp. 16-24. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v2n2p16-fa.PDF

Download (790kB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=122&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: عوامل متعددی بر خواب بيماران بستری تاثير می گذارند که شناخت اين عوامل مي­تواند در برنامه ريزی و ارائه مراقبت های پرستاری تاثير بسزايی داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف مقايسه ديدگاه پزشکان، پرستاران و بيماران در زمينه عوامل مرتبط با اختلال خواب بيماران انجام شده است. مواد و روش ها: اين پژوهش يک مطالعه توصيفی مقايسه ای است که بر روی 530 نفر از پزشکان، پرستاران و بيماران بستري در بخش­های داخلی و جراحی بيمارستان­های دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد. روش نمونه­گيری در دو مرحله و به صورت سهميه­ای و متوالی صورت گرفت. داده ها توسط پرسشنامه پژوهشگر ساخته "عوامل مرتبط با خواب بيماران" مشتمل بر 58 سوال در حيطه های عوامل محيطی، فردی-جسمی، فردی-روانی، مراقبتی، عادات قبل از خواب، به روش مصاحبه جمع­آوری شدند. روايی محتوای پرسشنامه با 96/0 و پايايی با ضريب آلفاکرونباخ 86/0 تاييد شد. تجزيه و تحليل داده­ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و آمار توصيفی و آزمون های تی، آنوا و post hoc انجام شد. يافته­ها: نتايح نشان داد که عوامل موثر در بهداشت خواب از ديدگاه پزشکان، پرستاران و بيماران متفاوت بود. بيشترين عامل موثر محيطی، خوابيدن بر روی تخت بيمارستان و تغيير بستر، عوامل جسمی مانند درد، عوامل روانی مانند نگرانی از خانواده و دور شدن از آنها بود. بيشترين عادت قبل از خواب، صحبت کردن با ديگران و بيشترين عامل مراقبتی موثر براختلال خواب، بيدار کردن بيمار جهت انجام مراقبت های پرستاري معمول عنوان شد )05/0 (P<. نتيجه گيری: عوامل متعددی بر خواب بيماران در بخش ها و بخصوص بخش جراحي تاثير می گذارد. پرستاران می توانند با رفع مشکلات، خواب بيمار را بهبود بخشند. شرايطی نظير فراهم ساختن محيط های آرام، تلاش جهت رفع مشکلات جسمی، ارتباط و صحبت با بيمار جهت کاهش اضطراب، مي­تواند سبب سلامت خواب و در نتيجه سلامت جسمی و روانی شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: اختلال خواب، بیماران بستری، بخش داخلی و جراحی،
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 09 Sep 2015 09:23
Last Modified: 12 Nov 2017 09:37
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3948

Actions (login required)

View Item View Item