همبستگی ادراک تصوير بدنی و ميزان فعاليت ‌بدنی در زنان و مردان با توجه به سطوح مختلف شاخص توده بدنی

اسکندرنژاد, مهتا (2013) همبستگی ادراک تصوير بدنی و ميزان فعاليت ‌بدنی در زنان و مردان با توجه به سطوح مختلف شاخص توده بدنی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (2). pp. 59-70. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v2n2p59-fa.PDF

Download (894kB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=128&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: تصوير بدنی مفهوم پيچيده‌ای است که در بردارنده عوامل بيولوژيکی، روانشناختی، درونی و عوامل اجتماعی خارجی است. پژوهش حاضر با هدف تعيين همبستگی تصوير بدنی و ميزان فعاليت ‌بدنی در زنان و مردان با توجه به سطوح مختلف شاخص توده بدنی انجام شد. مواد و روش‌ ها: پژوهش حاضر از نوع توصيفی- همبستگی بوده که 264 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی خوشه‌ای طبقه‌ای از مدرسين و کارکنان دانشگاه تبريز انتخاب شدند و پرسشنامه‌های اطلاعات فردی و جمعيت شناسی، تصوير بدنی "رتبه بندی نيمرخ شکل" (Silhouette Figure Rating) و "ميزان فعاليت ‌بدنی" (Physical Activity Rate) را تکميل کردند. در طراحی مقياس رتبه بندی نيمرخ شکل، روايی همزمان آن با شاخص توده بدنی 71/0 و پايايی به روش آزمون مجدد 78/0 گزارش شده است. در اين پژوهش نيز روايی همزمان آن با شاخص توده بدنی 70/0 به دست آمد. داده‌ها با استفاده از SPSS نسخه 18 تحليل شد. يافته‌ها: 3/33 درصد زنان و 8/48 درصد مردانی که دارای وزن طبيعی بودند، ادراک صحيحی از تصوير بدنی خود داشتند. همچنين يافته‌ها نشان داد که تصوير بدنی 63 درصد و 49 درصد واريانس شاخص توده بدنی را به ترتيب در زنان و مردان تبيين می‌کند. نتايج نشان داد که بين شاخص توده بدنی و تصوير بدنی در زنان (آزمون قطعی فيشر=84/58 و 0001/0>P) و مردان (آزمون قطعی فيشر=18/74 و 0001/0>P) همبستگی معناداری وجود دارد. تابع تشخيص به دست آمده در اين پژوهش 8/59 درصد افراد (158 نفر از 264 نفر) را به درستی دسته بندی کرده بود. نتيجه‌گيری: افراد چاق بيشترين و افراد با وزن طبيعی کمترين درک صحيح را از شکل بدنی خود دارند، به طوری که تقريباً نيمی از افراد با وزن طبيعی خود را کمتر و يا بيشتر از وضعيت واقعی درک می‌کنند. انجام پژوهش‌ هايی با ساير روش‌های سنجش تصويربدنی، ميزان فعاليت بدنی و چربی بدنی در گروه‌های سنی مختلف پيشنهاد می شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تصوير بدني، شاخص توده بدني، فعاليت حرکتی، چاقی، لاغری،
Subjects: WA Public Health
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 09 Sep 2015 09:24
Last Modified: 01 Nov 2017 10:38
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3953

Actions (login required)

View Item View Item