خدمات پيش بيمارستانی با تاکيد بر حوادث ترافيکی: مروری بر کشور های توسعه يافته و در حال توسعه

خانکه, حميدرضا and علی نيا, شاهرخ and معصومی, غلامرضا and خراسانی زواره, داوود and رنجبر, مريم and داددوست, ليلا and حسينی, محمد علی and فلاحی خشکناب, مسعود and کاسترون, مارت (2013) خدمات پيش بيمارستانی با تاکيد بر حوادث ترافيکی: مروری بر کشور های توسعه يافته و در حال توسعه. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (2). pp. 71-79. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v2n2p71-fa.PDF

Download (759kB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=74&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه : سيستم اورژانس پيش بيمارستانی به عنوان بخشی از سيستم جامع تامين خدمات سلامتی، با ارائه خدمات اورژانس در خارج از بيمارستان و انتقال بيماران و مصدومين حوادث به مراکز درمانی ،نقش خود راايفا می کند. هدف اصلی خدمات پيش بيمارستانی ،ارائه خدمات درمانی به مصدومينی است که به خدمات فوری نياز مبرم دارند.پيشگيری ازبروزناتوانی ها و انتقال صحيح و سريع مصدومين توسط پرسنل آموزش ديده به مرکز درمانی نيزازجمله وظايف مهم اين سيستم محسوب می شود.اين سيستم درکشورهای مختلف درای تفاوت هايی می باشد ويکی ازعرصه های مهمی که اين سيستم هادرآن نقش حياتی ايفامی نمايند حوادث ترافيکی است که درکشورهای درحال توسعه ازجمله ايران دارای اهميت زيادی می باشد،چنانچه درايران به عنوان دومين عامل مرگ وميرو اولين عامل باربيماری محسوب می گردد.ازآنجاکه اولين قدم های درارزيابی سيستم ها بررسی مقايسه ای آنهابااستانداردهای قابل قبول است لذااين مطالعه باهدف ,,بررسی سيستم های ارائه خدمات پيش بيمارستانی باتاکيدبرحوزه ی حوادث ترافيکی,, در کشورهای پيشرفته ودرحال توسعه انجام شد. روش شناسی: اين مطالعه ازنوع مروری بوده که درآن سيستم های ارائه خدمات پيش بيمارستانی باتاکيدبر حوادث ترافيکی باهم مورد مقايسه قرارگرفته اند. يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد درکشورهای توسعه يافته ودرحال توسعه تفاوت هايی درسيستم ارائه خدمات پيش بيمارستانی به خصوص دربخش ساختار،سطح ارائه خدمات ومنابع انسانی (آموزش،توزيع وتخصص) وجودداردکه موجب ايجادتفاوت درالگوهای ارائه ی خدمات دراين زمينه شده است. نتيجه گيری: نتايج اين مطالعه معرف آنست که باتوجه به اينکه بخش قابل توجهی ازتلفات حوادث ترافيکی (60 - 20 درصد) درفازانتقال مصدوم به مرکزدرمانی رخ می دهد مقايسه انتقادی اين سيستم باسيستم های مشابه درکشورهای توسعه يافته وپايه گذاری يک سيستم متناسب باوضعيت وشرايط جامعه می تواندگامی درجهت کاهش اين آمارباشد. همچنين ضمن تأکيد بر آموزش عمومی به منظور ارتقای دانش و مهارت مردم در زمينه تشخيص و انجام مداخلات اوليه، سيستم ديس پچينگ نيز با کمک پرستارهای آموزش ديده ، ارتقای کيفيت داده شود. در نهايت با استناد به مدل های مختلفی که در سطح دنيا به منظور ارائه اين خدمات وجود دارد،لازم است که فرايند ارائه اين خدمات ، از زمان تماس با مرکز اورژانس تا انتقال مصدوم به مراکز درمانی مورد بررسی قرار گيرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: خدمات فوریت های پیش بیمارستانی، حوادث ترافیکی، آسیب، نظام های خدمات پیش بیمارستانی،
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 09 Sep 2015 09:24
Last Modified: 11 Nov 2017 11:06
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3954

Actions (login required)

View Item View Item