مقايسه کيفيت رابطه زناشويی همسران بيماران مبتلا به سکته قلبی و همسران افراد سالم

سرحدی, مهديه and نويديان, علی and فصيحی هرندی, طيبه and انصاری مقدم, عليرضا (2013) مقايسه کيفيت رابطه زناشويی همسران بيماران مبتلا به سکته قلبی و همسران افراد سالم. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (1). pp. 39-48. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v2n1p39-fa.PDF

Download (741kB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=95&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: سکته ی قلبی رويداد تهديد کننده زندگی است و در اغلب موارد کيفيت زندگی بيمار و خانواده بويژه افراد نزديک و صميمی مانند همسر را کاهش می دهد. اين مطالعه باهدف مقايسه کيفيت رابطه زناشويی همسران بيماران مبتلا به سکته قلبی و همسران افراد سالم انجام شده است. مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفی- مقايسه ای بر روی 162 نفر از همسران بيماران مبتلا به سکته قلبی مراجعه کننده به بيمارستان های آموزشي دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و 162 نفر از همسران افراد سالم، با استفاده از روش نمونه گيری در دسترس انجام شده است. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه "مولفه های کيفيت رابطه ی زناشويی درک شده"(PRQC) “Perceived Relationship Quality Components” با اعتبار و پايايی تائيد شده در ايران جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها:ميانگين و انحراف معيار سن نمونه ها 95/5±89/47 سال و ميانگين طول مدت زندگی مشترک آن ها 49/7±32/25 سال بود. همچنين نتايج نشان داد ميانگين و انحراف معيار نمره کيفيت رابطه زناشويي در ابعاد رضايتمندی، شور و هيجان جنسی، عشق و نمره کلی کيفيت رابطه در گروه همسران بيماران بترتيب کمتر از همسران گروه افراد سالم جامعه بود .آزمون من ويتنی يو نشان داد که اين تفاوت ها از نظر آماری معنادار است(001/0 >P). نتيجه گيری: بيماری سکته قلبی بر کيفيت رابطه زناشويی و بخصوص بر ابعاد رضايتمندی از رابطه زناشويی، شور و هيجان جنسی و عشق بين زوجين تاثير منفی دارد. بنابراين، گنجاندن برنامه های آموزشی خانوادگی و مشاوره زوجين در برنامه های توانبخشی بيماری هاي قلبی به منظور بهبود کيفيت رابطه زناشويی و بدنبال آن ارتقاء کيفيت زندگی بيماران و خانواده آن ها ضرورت دارد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: کيفيت رابطه ی زناشويي، سکته ی قلبي، همسران.،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 12 Sep 2015 09:55
Last Modified: 12 Sep 2015 09:55
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3959

Actions (login required)

View Item View Item