بررسی همبستگی مصرف مواد مخدر، الکل، سيگار و داروهای اعصاب و روان با پيشرفت تحصيلی در دانشجويان بم

شفيعی, نعمت الله and شمسی, افضل and قادری, مصعب (2013) بررسی همبستگی مصرف مواد مخدر، الکل، سيگار و داروهای اعصاب و روان با پيشرفت تحصيلی در دانشجويان بم. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (1). pp. 49-58. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v2n1p49-fa.PDF

Download (763kB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=100&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: اعتياد به مواد مخدر از مسائل اجتماعی عصر حاضر خصوصاً در کشورهايی مانند ايران می باشد. يکی از آثار سوء مصرف مواد تاثير منفی آن بر عملکرد تحصيلی دانشجويان می باشد. اين مطالعه با هدف تعيين همبستگی مصرف مواد مخدر، الکل، سيگار و داروهای اعصاب و روان با پيشرفت تحصيلی در دانشجويان بم انجام شد. مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفی-همبستگی بر روی 760 نفر از دانشجويان دانشگاه های آزاد اسلامی، پيام نور و دانشکده پرستاری شهرستان بم که به روش تصادفی انتخاب شدند، انجام گرديد. داده ها بوسيله "پرسشنامه مصرف مواد مخدر" (Drug Use Questionnaire) که شامل 5 سوال مربوط به مشخصات جمعيت شناسی واحدهای مورد پژوهش در بخش اول و همچنين در بخش دوم 12 سوال مربوط به مصرف سيگار، داروهای اعصاب و روان، الکل و مواد مخدر بود، جمع آوري گرديد. اعتبار به روش اعتبار محتوا با نظر خواهی از 10 نفر از مدرسين و متخصصان صاحب‌نظر در زمينه موضوع ارزيابی گرديد. پايايی ابزار نيز به روش آزمون مجدد که توسط 35 نفر از دانشجويان و به فاصله 12روز تکميل گرديد، محاسبه و با ضريب همبستگی 88/0 پايايی آن مورد تأييد قرار گرفت. ميانگين معدل نيمسال اول و دوم سال تحصيلی 1390-1389 نيز بعنوان شاخصی برای سنجش پيشرفت تحصيلی درنظر گرفته شد. اطلاعات جمع‌آوری شده از طريق نرم‌افزار SPSS نسخه 17 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: فراوانی مصرف مواد در دانشجويان به ترتيب شامل داروهای اعصاب و روان (8/13 درصد)، الکل (8/10درصد)، مواد مخدر (9/9درصد) و سيگار (7/5 درصد) بود. پيشرفت تحصيلی در دانشجويانی که سابقه مصرف سيگار، الکل، مواد مخدر و داروهاي اعصاب و روان داشتند، به طور معنی داری نسبت به دانشجويانی که سابقه مصرف مواد نداشتند در سطح پايين تری قرار داشت (001/0P<). نتيجه گيری: فراواني مصرف سيگار، الکل، مواد مخدر و داروهای اعصاب و روان در دانشجويان قابل توجه بود. مصرف اين مواد تاثيرات منفی بر پيشرفت تحصيلی دانشجويان داشت. لذا توجه بيشتر مسئولين دانشگاه در جهت پيشگيری و درمان دانشجويان، براي داشتن جامعه ای سالم ضروری است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: پیشرفت تحصیلی، مواد مخدر، سیگار، الکل، دانشجویان،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 12 Sep 2015 09:55
Last Modified: 12 Sep 2015 09:55
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3960

Actions (login required)

View Item View Item