ارزشيابی مهارت های بالينی کارکنان فوريت های پزشکی مرکز اورژانس شهر تهران در مواجهه با تروما

شاکری, خسرو and فلاحی خشکناب, مسعود and خانکه, حميد رضا and حسينی, محمد علی and حسين زاده, سمانه and حقی منيع, نادر (2012) ارزشيابی مهارت های بالينی کارکنان فوريت های پزشکی مرکز اورژانس شهر تهران در مواجهه با تروما. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (4). pp. 16-24. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v1n4p16-fa.PDF

Download (835kB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=107&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: ارزشيابی توانمندی های کارکنان فوريت های پزشکی که در صف مقدم برخورد با بيماری ها هستند می تواند بازتابی مناسب از عملکرد برنامه آموزش قبل از فارغ التحصيلی و نيز آموزش مستمر پس از آن را فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف ارزشيابی مهارت بالينی کارکنان فوريت های پزشکی مرکز اورژانس شهر تهران در مواجهه با تروما انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفی است. تعداد 213 نفر از کارکنان فوريت هاي پزشکی مرکز اورژانس تهران به روش تصادفي طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه جمعيت شناسی و"چک ليست مهارت بالينی"Clinical Skill Checklist شامل 9 مهارت بود. اعتبار صوری و محتوايی ابزار توسط 10 نفر از مدرسين و صاحبنظران مورد بررسي و تأييد قرار گرفت. همچنين ضريب پايايی براي مجموع مهارت ها 80/0 محاسبه گرديد. جمع آوری داده ها با مشاهده انجام مهارت ها توسط تکنيسين هاو تکميل "چک ليست مهارت بالينی" انجام شد. تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 17 و با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، آناليز واريانس يک طرفه، آزمون تعقيبی بن فرونی و ضريب همبستگی پيرسون انجام شد. يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد که 4/62 درصد کارکنان در زمينه تروما مهارت در حد خوب داشتند. در انجام دو مهارت، محدود سازی حرکات ستون فقرات بيمار نشسته و استفاده از اسپلينت کششی نقص عمده مهارتي داشتند و امتياز ضعيف کسب کرده اند. بين سن، سطح تحصيلات، رشته تحصيلی و سابقه کار واحدهای پژوهش و مهارت بالينی در زمينه تروما رابطه معنی دار آماری وجود داشت (05/0P<). نتيجه گيری: اگرچه کارکنان فوريت های پزشکی در اکثر مهارت ها در محدوده خوب قرار داشتند، ولی نياز است در دو مهارتی که نمره کافی کسب ننموده اند آموزش های لازم را ببينند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تروما، مهارت بالينی، فوريت های پزشکی، کارکنان فوريت های پزشکی،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 12 Sep 2015 09:56
Last Modified: 12 Sep 2015 09:56
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3964

Actions (login required)

View Item View Item