ميزان آمادگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای اجرای مديريت کيفيت جامع درآموزش علوم پزشکی

اکرامی, محمود and ياری, فهيمه and رجب زاده, سميه (2012) ميزان آمادگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای اجرای مديريت کيفيت جامع درآموزش علوم پزشکی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (4). pp. 25-31. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v1n4p25-fa.PDF

Download (804kB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=73&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: مديريت کيفيت جامع در آموزش پزشکی روش مديريتی چند مرحله ای است که فرآيند های ياددهی-يادگيری را مورد تأکيد قرار می دهد. از اساسی ترين گام هادر مراحل اجرای آن، آمادگی مديران آموزشی است که عهده دار برنامه ريزی و اجرای اقدامات اصلاحی هستند. پژوهش حاضر با هدف تعيين آمادگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای اجرای مديريت کيفيت جامع درآموزش پزشکی انجام پذيرفت. مواد و روش ها: در اين مطالعه ی توصيفی، جامعه آماری شامل کليه مديران دخيل در آموزش علوم پزشکی شاغل در دانشگاه (300 نفر) بود. 221 نفر بر اساس جدول مورگان (Morgan)، و به شيوه در دسترس انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها "پرسشنامه آمادگی برای اجرای TQM" (Preparation for Implementation of TQM Questionnaire) بود که با مرور مطالعات مربوطه با 21 عبارت طراحی شد. اعتبار محتوای پرسشنامه با نظر 10 نفر از متخصصان و پژوهشگران TQM تاييد شد. پايايی با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ، 86/0=α محاسبه شد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 17 و روش های آماری تی مستقل، فريدمن و همخوانی مجذور کاي تجزيه و تحليل شد. يافته ها: نتايج نشان داد که آمادگي برای اجرای TQM به مفهوم کلی و در هريک از نشانه هاي 8 گانه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بيش از حد متوسط و نسبتاً بالا بود. نشانه به کارگيریTQM در کردار مديران، بالاترين و تخصيص منابع، پايين ترين رتبه از نظر ميانگين در ميان 8 نشانه بود. به کارگيریTQM در گفتار مديران، اعطای پاداش به کارکنان، تلاش های منسجم و هماهنگ تيم مديريت، زمان اختصاص يافته جهت نشر TQM، تدوين برنامه های روشن و مشارکت کارکنان دررتبه های دوم تا هفتم قراردارد. نتيجه گيری: در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بستر اجرايی نسبتاً مناسبی برای اجرای مديريت کيفيت درآموزش پزشکی فراهم شده و دانشگاه قابليت ورود به مرحله ی بالاتری از مراحل اجراي TQM را داراست.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آموزش علوم پزشکی، مدیریت کیفیت جامع.،
Subjects: WB Practice of Medicine
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 12 Sep 2015 09:56
Last Modified: 04 Nov 2017 06:29
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3965

Actions (login required)

View Item View Item