مقايسه سبک زندگی افراد نظامی و غير نظامی مبتلا به پرفشاری خون

رفاهی, سيد علی اکبر and شمسی, افضل and عبادی, عباس and سعيد, ياسر and مرادی, علی (2012) مقايسه سبک زندگی افراد نظامی و غير نظامی مبتلا به پرفشاری خون. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (4). pp. 43-50. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v1n4p43-fa.PDF

Download (844kB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=41&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: يکی ازاصلی ترين عوامل تاثيرگذار در ابتلا به پرفشاري خون سبک زندگی افراد است. مطالعه حاضر با هدف مقايسه سبک زندگي شاغلين نظامی و غير نظامی مبتلا به پرفشاری خون انجام شد. مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفی-مقايسه ای بر روی 200 نفر مبتلا به پر فشاری خون در شهر تهران انجام شد. نمونه گيری به روش در دسترس و از بين مبتلايان به پرفشاری خون مراجعه کننده به بيمارستان های نظامی و بيمارستان های غيرنظامی انتخاب شدند. داده ها توسط ابزار پژوهشگر ساخته "سياهه سبک زندگی پرفشاری خون" (Hypertension Lifestyle Inventory)در چهار بعد اصلی (شامل وضعيت تغذيه با 36 سوال، وضعيت تنش با 13 سوال، مصرف دخانيات با 9 سوال و فعاليت بدنی با 10 سوال) جمع آوری شد. اعتبار پرسشنامه به روش اعتبار محتوا و پايايی آن به روش آزمون مجدد (83/0r=) انجام شد. دستگاه اندازه گيری فشار خون نيز متناسب با دستورالعمل شرکت سازنده کاليبره شد. اندازه گيری فشارخون در دو نوبت انجام شد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 17 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها: نتايج نشان داد که سبک زندگی نمونه های مورد مطالعه در زمينه وضعيت تغذيه، فعاليت فيزيکی، تنش، مصرف دخانيات مناسب نبوده است. در اين بررسی عواملی مانند وضعيت تأهل، تحصيلات، وضعيت تغذيه و ميزان فعاليت ورزشی به طور معنی داری در ابتلا به پرفشاری خون مؤثر بودند (05/0‍P<). نتيجه گيری: نتايج پژوهش حاضر بر اهميت و فوريت اقدامات مداخله ای برای تغيير در سبک زندگی تأکيد می کند. لذا اجرای برنامه های آموزشی در جهت تغيير سبک زندگی همچون قطع استعمال دخانيات، برنامه های ورزشی منظم و اصلاح رژيم غذايی ضروری می باشد

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: پرفشاری خون، نظامی، غيرنظامی، سبک زندگی،
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 12 Sep 2015 09:58
Last Modified: 09 Dec 2017 06:08
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3967

Actions (login required)

View Item View Item