بررسی ميزان همبستگی ابعاد عملکرد خانواده و خود پنداره نوجوانان پسر سيگاری شهر زنجان

حسينی, ميمنت and بيات, رويا and يغمايی, فريده and حسين زاد, صفيه and نصيری, نويده (2012) بررسی ميزان همبستگی ابعاد عملکرد خانواده و خود پنداره نوجوانان پسر سيگاری شهر زنجان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (4). pp. 61-68. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v1n4p61-fa.PDF

Download (838kB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=101&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: استعمال فرآورده های تنباکو يکی از مشکلات رايج در بين نوجوانان می باشد. با توجه به کمبود اطلاعات در مورد خود پنداره و عملکرد خانواده در افراد سيگاری در اواخر دوره نوجوانی، اين مطالعه با هدف بررسی ميزان همبستگی ابعاد عملکرد خانواده و خود پنداره در نوجوانان سيگاری شهر زنجان در سال 1389 انجام گرديد. مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفی- همبستگی، نمونه های پژوهش شامل 100 نفر نوجوان سيگاری و روش نمونه گيری از نوع مبتنی بر هدف و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه شامل سه بخش، اطلاعات جمعيت شناسی، "ابزار بررسی خانواده مک مستر" و "آزمون خود پنداره بک" بود. اعتبار ابزار" بررسی خانواده مک مستر" و "آزمون خود پنداره بک" با استفاده از اعتبار صوری و شاخص اعتبار محتـوا و پـايـايی ابـزارها با استفاده از روش همسـانی درونی (ابزار بررسی خانواده مک مستر 81/0=α و آزمون خود پنداره بک 91/0=α) و آزمون مجدد (ابزار بررسی خانواده مک مستر 84/0=г و آزمون خودپنداره بک 91/0=г) تعيين شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد. يافته ها: نتايج نشان داد که بيشترين امتيازات کسب شده از ابعاد عملکرد خانواده، مربوط به بعد حل مشکل و کمترين، مربوط به بعد نقش ها بود. همچنين، 88 درصد نمونه ها از عملکرد متوسط خانواده و تنها 4 درصد آن ها از عملکرد بالای خانواده برخوردار بودند. بعلاوه، نتايج نشان داد که 61 در صد نمونه ها خودپنداره خنثی داشتند. بين عملکرد خانواده و خود پنداره همبستگی معنی داری وجود داشت (22/0 (r=و همبستگی بين خود پنداره و بعد پاسخ دهی عاطفی (34/0г=، 001/0P=) از ساير ابعاد عملکرد خانواده بيشتر بود. نتيجه گيری: يافته های اين پژوهش نشان داد که خود پنداره نوجوانان سيگاری با عملکرد خانواده آن ها همبستگی دارد. لذا بايستی در مداخلات پرستاری، ايجاد يک محيط خانوادگی حمايت کننده و آموزش والدين برای پيشگيری از استعمال سيگار توسط نوجوانان مدنظر قرار گيرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: عملکرد خانواده، خود پنداره، نوجوان، سيگاری.،
Subjects: WM Psychiatry
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 12 Sep 2015 09:59
Last Modified: 11 Nov 2017 10:06
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3969

Actions (login required)

View Item View Item