بررسی تأثير "الگوی مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی" بر افسردگی بيماران همودياليزی

افکند, صغری and نوروزی تبريزی, کيان and فلاحی خشکناب, مسعود and رضا سلطانی, پوريا (2012) بررسی تأثير "الگوی مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی" بر افسردگی بيماران همودياليزی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (3). pp. 7-16. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v1n3p7-fa.PDF

Download (882kB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=77&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: همودياليز در نارسايی مزمن کليوی، منجر به تحت تأثير قرار گرفتن همه ابعاد وجودی بيماران و بروز اختلالاتی چون افسردگی می شود.يکی از روشهاي مطلوب نمودن کيفيت مراقبتدر واحد همودياليز، بکارگيری الگوی مراقبتی پرستاری مي باشد. اين مطالعه با هدف تعيين تأثير "الگوی مراقبتی توانبخشی رواني چند بعدی "بر افسردگی بيماران همودياليزی انجام شد. مواد و روش ها: اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربی دو گروهی قبل و بعد است که با روش نمونه گيری مبتنی بر هدف برروی 35 بيمارهمودياليزياز بيمارستان رازی رشت (آزمون) و 35 بيمار همودياليزی از بيمارستان شهيد بهشتی انزلی (شاهد) در سال 1390 انجام شد. مداخله بر اساس"الگوی مراقبتي توانبخشی روانی چند بعدی"با حضور پزشک، پرستار، روانشناس، تغذيه، مددجو و خانواده بصورت تيمی و فراگيرو با در نظر گرفتن ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی هر کدام از مددجويان بطور جداگانه وبمدت سه ماه انجام شد. ابزار گرد آوری شامل پرسشنامه های جمعيت شناسی و سياهه افسردگی بک "Beck Depression Inventory"بود که قبل و سه ماه بعد از مداخله انداره گيری شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار 16SPSS و آزمون های آماری توصيفی، تی زوجی، تی مستقل وآناليز کوواريانس، کای دو و فيشرمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: تجزيه و تحليل داده ها بين ميانگين افسردگی نمونه های پژوهش قبل (11/30 285/8) و بعد از مداخله (20/24 309/10) در گروه آزمون تفاوت معنی داری را نشان داد (001/0>P). نتيجه گيری: با اجرای "الگوی مراقبتی توانبخشي روانی چند بعدی"، تفاوت معنی داری در امتياز افسردگی بيماران همودياليزي ايجاد شد، بطوريکه اجرای اين الگوی مراقبتی با بهبود وضعيت زندگی بيماران همودياليزی همراه است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: الگوی مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی، افسردگی، همودیالیز، پرستاری، مراقبت.،
Subjects: WA Public Health
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 13 Sep 2015 09:57
Last Modified: 01 Nov 2017 11:02
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3971

Actions (login required)

View Item View Item