بررسی همبستگی ويژگی های جمعيت شناسی و نگرش ايمنی به کار کارگران زن کارخانه های مواد غذايی

حسينی نوده, زهرا and حسينی, ميمنت and يغمايی, فريده and علوی مجد, حميد and جباری, موسی (2012) بررسی همبستگی ويژگی های جمعيت شناسی و نگرش ايمنی به کار کارگران زن کارخانه های مواد غذايی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (3). pp. 64-72. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v1n3p64-fa.PDF

Download (903kB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=83&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: با توجه به افزايش حوادث شغلی در بين زنان ايرانی، توجه به نگرش ايمنی به کار به عنوان يک عامل بازدارنده بروز حوادث شغلی اهميت بالايی دارد. اين پژوهش با هدف تعيين همبستگی ويژگی های جمعيت شناسی و نگرش ايمني به کار کارگران زن کارخانه های مواد غذايی انجام شده است. مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي–همبستگی، 171 نفر از زنان کارگر شاغل در 4 کارخانه­ مواد غذايی شهر تهران به­روش نمونه­گيری مرحله­ای انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از پـرسشنامه دو قسمتی جمعيت­شناسی و "پـرسشنامه نگرش ايمنی به کار" Safety Attitude to Work Questionnaire جمع آوري گرديد. اعتبار ابزار با سه روش شاخص اعتبار محتوا (10/92)، نسبت اعتبار محتوا (11/91) و اعتبار صوری و پايايی آن با دو روش همسانی درونی(91/0= α) و آزمون مجدد (94/0=г) تعيين گرديد. تجزيه و تحليل داده­ها با استفاده از نرم­افزار بسته­ آماری برای علوم اجتماعی نسخه­ شانزده انجام گرفت. يافته­ها: نتايج نشان داد بيشتر زنان کارگر نگرش مثبت در زمينه ايمنی به کار داشتند (3/81 درصد). همچنين آزمون تحليل واريانس يکطرفه نشان داد که بين تعداد ازدواج و تعداد فرزندان با نگرش ايمنی به کار همبستگی وجود داشت (01/0>P). بعلاوه،استفاده ازآزمون همبستگی پيرسون نشان داد که بين ميزان دستمزد و سابقه کاربا نگرش ايمنی به کاربه طورمنفی همبستگی وجود داشت (05/0>P) بطوری که ميزان همبستگی بين ميزان دستمزد با نگرش ايمنی به کار 15/0-وسابقه کاربا نگرش ايمنی به کار 018/0- بود. بين ساير ويژگی های جمعيت شناسی با نگرش ايمنی به کار همبستگی وجود نداشت. نتيجه­گيری: با توجه به همبستگی برخی ويژگي­های جمعيت­شناسی زنان کارگر با نگرش ايمنی به کارآنها، نياز به مطالعات بيشتر در اين جمعيت توصيه می شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ویژگیهای جمعیت شناسی، نگرش ایمنی به کار، کارگر زن، کارخانه مواد غذایی،
Subjects: WA Public Health
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 13 Sep 2015 09:57
Last Modified: 11 Nov 2017 10:31
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3977

Actions (login required)

View Item View Item