بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان بهزيستی استان تهران

راشدی, وحيد and فروغان, مهشيد and حسينی, محمد علی (2012) بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان بهزيستی استان تهران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (2). pp. 15-22. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v1n2p15-fa.PDF

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=59&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: فرسودگی شغلی پاسخ افراد به عوامل تنش­زای محيط کار بوده که باعث تغييراتی در نگرش­ و رفتار آن­ها نسبت به کار و محيط کار شده و عوامل سازمانی نظير فرهنگ سازمان بر آن تأثيرگذار است. پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه­ی فرهنگ سازماني و فرسودگی شغلی کارکنان ستاد مرکزی بهزيستی استان تهران انجام شده است. مواد و روش­ها: اين پژوهش از نوع توصيفی₋تحليلی بوده و به شيوه­ی مقطعی انجام پذيرفته است. نمونه برابر با 189 نفر بودند و روش نمونه­گيری تصادفی ساده بود. براي گردآوری داده­ها علاوه بر پرسشنامه اطّلاعات جمعيّت­ شناسی از پرسشنامه فرهنگ سازمانی هوفستد (Hofstede Organizational Culture Questionnaire) و سياهه فرسودگی شغلی مازلاخ (MBI: Maslach Burnout Inventory) استفاده شده است. شاخص اعتبار محتوا (Content Validity Index) و پايايی پرسشنامه­­ها با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ بررسی گرديد. برای تجزيه و تحليل داده­ها نيز از نرم­افزار SPSS-12 و آزمون­های آماری ضريب همبستگی و تي­مستقل استفاده شد. يافته­ها: ويژگی­های زير در فرهنگ سازماني جامعه­ی مورد پژوهش يافت شد: تعادل فرهنگی با ميل به مردگرايی، وجود فرهنگ جمع­گرايی، خطرپذيری پايين و توزيع ناعادلانه­ی قدرت. فرسودگی شغلی در دو زيرمقياس تحليل عاطفی و مسخ شخصيّت، در سطح پايين، ولی در زيرمقياس بي­کفايتی شخصی در دو بُعد تکرار و شدّت، در سطح متوسّط ­بود. زيرمقياس شدّت بي­کفايتی شخصی با زيرمقياس فردگرايی/­جمع­گرايی (03/0P=) و خطر­پذيری (02/0P=)، رابطه­ی مثبت و معناداری داشت. نتيجه­گيری: فرهنگ سازمانی (فردگرايی/­جمع­گرايي و خطر­پذيری) با فرسودگی شغلی (شدّت بي­کفايتی شخصی) رابطه­ی مثبت و معناداری داشت، بدين معنا که با افزايش جمع­گرايی و کاهش خطرپذيری، شدّت بي­کفايتی شخصی نيز افزايش مي­يابد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: فرهنگ سازمانی، فرسودگی شغلی، سازمان بهزیستی.،
Subjects: WA Public Health
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 13 Sep 2015 09:58
Last Modified: 14 Nov 2017 05:33
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3980

Actions (login required)

View Item View Item