بررسی همبستگی تفويض اختيار و رضايت شغلی پرستاران

کفعمی, فاطمه and موسوی, سيدقاسم and محسن پور, محدثه and قنبری, وحيد (2012) بررسی همبستگی تفويض اختيار و رضايت شغلی پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (2). pp. 29-34. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v1n2p29-fa.PDF

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=62&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: در سال های اخير، تعداد زيادی از سازمان­ها ارتقاء رضايت شغلی، فرآيند توانمند سازی کارکنان و مشارکت آنها در تصميم گيری را از ضروريات موفقيت خود معرفی کرده­اند. هدف از اين مطالعه حاضر تعيين ميزان همبستگی تفويض اختيار و رضايت شغلی پرستاران مي­باشد. مواد و روش‌ها: مطالعه­ي حاضر از نوع توصيفی-همبستگی بوده و نمونه ها تمامی کارکنان پرستاری بيمارستان دکتر علی شريعتی شهر اصفهان در سال 1389 بودند. ابزار های گرد آوری داده­ها شامل پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناسی، "چک ليست تفويض اختيار رونتری"Rowntree Delegation Checklist” “ که اعتبار آن به شيوه اعتبار محتوا و صوری و پايايی آن با ضريب همسانی دروني70/0 کسب گرديده و "شاخص شرح وظايف کندال و هيولين" “Kendall & Hulin Job Descriptive Index(JDI))” که در مطالعات قبلی ضريب همسانی درونی آن 85 /0 گزارش شده است. جهت تحليل داده­ها از نرم افزار آماری SPSS نسخه 17 و از آزمون­هاي آماریT مستقل، آزمون­هاي اسپيرمن جهت تعيين همبستگی متغييرها، استفاده گرديد. يافته‌ها: همچنين ميانگين نمره تفويض اختيار با رضايت شغلی از نظر آماری همبستگی معني­داری نداشتند (022/0-r= ،826/0p=). نتيجه‌‌گيری: نتايج اين پژوهش نشان داد که تفويض اختيار، ابزار مديريتی موثری در افزايش رضايت شغلي پرستاران نمي­باشد. در عين حال پژوهش­های بيشتر در اين زمينه لازم است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تفویض اختیار، رضایت شغلی، تصمیم گیری، پرستار،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 13 Sep 2015 09:58
Last Modified: 13 Sep 2015 09:58
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3982

Actions (login required)

View Item View Item