طراحی و روان سنجی "مقياس رضايتمندی پرستار از گزارش نويسی"

عطارزاده بهبهانی, سيد عبدالصمد and يغمايی, فريده and اختر دانش, نيما and علوی مجد, حميد (2012) طراحی و روان سنجی "مقياس رضايتمندی پرستار از گزارش نويسی". فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (2). pp. 54-65. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v1n2p54-fa.PDF

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=66&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: ثبت مراقبت های پرستاری ابزاری مهم جهت تعيين صحت و ارزشيابی مداخلات درمانی و مراقبتي است. در اين رابطه، رضايت پرستاران از گزارش نويسی سبب ثبت صحيح گزارش می شود. هدف از انجام اين پژوهش، طراحی و روان سنجی "مقياس رضايتمندی پرستار از گزارش نويسی" می باشد. مواد وروش ها: پژوهش حاضر، يک مطالعه اکتشافی است که در ابتدا، با مروری بر مطالعات در باره مفهوم و ابعاد رضايت و رضايتمندي پرستار از گزارش نويسی، "مقياس رضايتمندی پرستار از گزارش نويسی" طراحي و تدوين گرديد. سپس اعتبار محتوا با استفاده از شاخص اعتبار محتوای والتس و باسل (Waltz & Bausell) با نظرات 17 متخصص در زمينه رضايتمندی پرستار و گزارش نويسی، اندازه گيری گرديد. اعتبار صوری مقياس رضايتمندی پرستار از گزارش نويسی" با نظرخواهی از 20 متخصص در زمينه رضايتمندی پرستار و گزارش نويسی و اعتبار سازه با مروری برکتب، مقالات، پژوهش ها و مصاحبه با افراد متخصصين انجام گرديد. برای اندازه گيری پايايی از روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) و آزمون مجدد (ضريب همبستگي پيرسون) استفاده گرديد. يافته ها: در ابتدا 75 عبارت در "مقياس رضايتمندی پرستار از گزارش نويسی" تدوين شد. سپس در بررسی اعتبار محتوا، عباراتی که شاخص اعتبار محتوی آنها بيشتر از 75 درصد بود در مقياس حفظ گرديد، لذا تعداد عبارات پرسشنامه به 66 عبارت کاهش يافت. اعتبار سازه 7 عامل را در پرسشنامه نشان داد. به علاوه يافته ها، پايايی همسانی درونی (آلفای کرونباخ) 981/0 برای 7 عامل پرسشنامه را نشان داد و ضريب همبستگی پيرسون در آزمون مجدد 912/0 برای پايايی بيرونی عبارات بدست آمد. در مراحل فوق 15 عبارت به علت تکراری بودن، حذف گرديد و لذا عبارات پرسشنامه به 51 عدد رسيد. نتيجه گيری: نتايج پژوهش حاضر نشان داد که پرسشنامه "رضايتمندی پرستار از گزارش نويسی" با 51 عبارت از نوع لايکرت معتبرو پايا می باشد. با توجه به کمبود پرسشنامه معتبر و پايا جهت انداز ه گيری رضايتمندی پرستار از گزارش نويسی در جامعه ايران، بکارگيری اين پرسشنامه می تواند مفيد باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: روان سنجي، مقیاس رضایتمندی پرستار، گزارش نویسی،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 13 Sep 2015 09:58
Last Modified: 13 Sep 2015 09:58
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3985

Actions (login required)

View Item View Item