بررسی همبستگی خودکارآمدی مقابله با حوادث غيرمترقبه با ويژگی های جمعيت شناسی در پرستاران

برهانی, فريبا and عباس زاده, عباس and کهن, سيمين (2012) بررسی همبستگی خودکارآمدی مقابله با حوادث غيرمترقبه با ويژگی های جمعيت شناسی در پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (1). pp. 17-25. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v1n1p17-fa.PDF

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=24&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه:کارآمديپرستاران در مقابله با حوادث غير مترقبه ارزش بسياری دارد. يکی از شاخص‌هايی که با نحوه عملکرد پرستاران در شرايط واقعی حادثه رابطه نزديکی دارد، احساس خودکارآمدی آنان است. اين مطالعه با هدف تعيين همبستگی خودکارآمدی مقابله با حوادث غيرمترقبه با ويژگی های جمعيت شناسی در پرستاران شهر کرمانانجام شده است. مواد و روش ها:در اين مطالعه توصيفی، 484پرستار شاغل در بيمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر کرمان به صورت سرشماريشرکت کردند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ کارآمدی پرستاران در مقابله با حوادث است که بر اساس نظريه شناختياجتماعيبندوراتوسط پژوهشگران تهيه شده است. اين پرسش‌نامه دارای 47 عبارت است که شاخص اعتبار محتوا92/0 و ضريب همبستگی درونی (آلفای کرونباخ)82/0 به دست آمد.تجزيه و تحليل آماری با استفاده از SPSS13 انجام شد. يافته‌ها:نتايج نشان از خودکارآمدی متوسط پرستاران در مواجهه با حوادث غير مترقبه دارد. عوامل سن، سابقه کار و افزايش تحصيلات و تجربه قبلی خدمت رسانی در بحران همبستگی معنی داری با ميانگين نمره خودکارآمدی داشت(p<.05). نتيجه‌گيری: برای مقابله با حوادث احتمالی آينده، نياز به توان‌افزايی پرستاران می باشد. اين بررسی می‌تواند سرفصل‌های مورد نياز در توان افزايی را مشخص کند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: خودکارآمدی، پرستاران، حوادث غیر مترقبه،
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 13 Sep 2015 09:58
Last Modified: 04 Nov 2017 10:28
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3989

Actions (login required)

View Item View Item