تاثير گروه همتايان بر ارتقاء وضعيت سلامت جسمی بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس:آزمون نظريه خود-تعالی ريد

جديد ميلانی, مريم and اشک تراب, طاهره and عابد سعيدی, ژيلا and علوی مجد, حميد (2012) تاثير گروه همتايان بر ارتقاء وضعيت سلامت جسمی بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس:آزمون نظريه خود-تعالی ريد. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (1). pp. 34-45. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v1n1p34-fa.PDF

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=26&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: براساس نظريه خود-تعالی، افرادی که با شرايط آسيب پذير يا مرگ روبرو می شوند، ظرفيتی از خود-تعالی را کسب می کنند که تاثير مثبت بر رفاه آنها دارد.هدف پژوهش حاضر تعيين تاثير گروه همتايان بر ارتقاء وضعيت سلامت جسمی بيماران مبتلا به ام اسبا آزمون نظريه خود-تعالی ريد است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به صورت نيمه تجربی قبل و بعد از مداخله و برپايه نظريه خود-تعالی ريد می باشد که برروی 33 بيمار مبتلا به ام اس در سه گروه حمايتی همتا به مدت 8 جلسه بصورت هفتگی 2 ساعت انجام شد. ابزارهای پژوهش شامل1- پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناسی، 2- “پرسشنامه اصلاح شده درک از بيماری ام اس” با 57 عبارت و همبستگی درونی 80/0=α، 3- “ ابزار خود-تعالی ريد” با 15 عبارت و همبستگی درونی 68/0=α و 4- بخش سلامت جسمی اهه کيفيت زندگی در بيماری ام اس” با 84 عبارت و همبستگی درونی 93/0=αبود. ابزارها قبل و بعد از تشکيل گروه ها توسط بيماران مبتلا به ام اس تکميل شد. از نرم افزار SPSS18جهت تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد. با استفاده از تحليل مسير، ارتباطات موجود ميان متغيرهای الگوی پژوهش آزمون شد. يافته ها:نتايج نشان داد که عامل درک از بيماری می تواند پيش گويی کننده خود-تعالی و وضعيت سلامت جسمی بيماران مبتلا به ام اس باشد، عامل خود-تعالی نيز با ميزان اثر 43/0 پيش گويی کننده وضعيت سلامت جسمی بود. يافته جديد اين پژوهشارتباط مستقيم بين درک از بيماری و وضعيت سلامت جسمی بود(001/0=p) که در نظريه ريد به آن اشاره نشده بود. نتيجه گيری:نتايجپژوهش حاضر می تواند در مديريت آموزش پرستاری و مديريت پرستاری جهت بهبود وضعيت سلامت جسمی بيماران مبتلا به ام اس، استفاده شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: خود-تعالی، گروه همتایان، مولتيپل اسکلروزيس، سلامت جسمی، درک از بيماری،
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 14 Sep 2015 10:10
Last Modified: 07 Nov 2017 07:43
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3991

Actions (login required)

View Item View Item