بررسی وضعيت ايمنی بيماران در مراکز درمانی شهرستان کاشان

صباحی بيدگلی, محمد and شهری, سميه and کبريايی, علی and سيدی, سيد حميد رضا and سرافراز, زهرا (2012) بررسی وضعيت ايمنی بيماران در مراکز درمانی شهرستان کاشان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (1). pp. 62-72. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v1n1p62-fa.PDF

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=29&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: امروزه مسئله ايمنی بيمار يکی از مباحث مهم جامعه پزشکی و سازمان جهانی بهداشت در کشورهای پيشرفته و در حال توسعه است. خطاهای پزشکی يکی از مشکلات جدی در سلامت عمومی و تهديدی برای ايمنی بيمار محسوب می شوند. اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت ايمنی بيماران در مراکز درمانی شهرستان کاشان از ديدگاه پرستاران انجام شد. مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفی، 218 نفر از کارکنان پرستاری شاغل در مراکز درمانی شهرستان کاشان شرکت داشتند. جمع آوری اطلاعات از طريق پرسشنامه انجام شد. "پرسشنامه جو ايمنی بيمار"، جو ايمن را با 30 سوال در هفت بعد ( فرصت های آموزشی، گزارش دهی، رفع خستگی، نگرش سرپرستان، شرايط پرستاری، ارتباط با پزشکان، روابط بين پرستاران ) بررسی نمود. اعتبار پرسشنامه به روش اعتبار محتوا و پايايی آن نيز با استفاده از ضريب الفای کرونباخ (89/0) تاييد شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 11 تجزيه و تحليل شد. يافته ها: يافته ها نشان داد که ميانگين سنی افراد تحت مطالعه 85/6 ± 63/32 سال بود و 8/85 در صد آنان زن بودند. تفاوت معنی داری در ميانگين رتبه جو ايمنی بيمار در تمامی ابعاد مشاهده گرديد. همچنين ميانگين رتبه جو ايمنی بيمار در تمامی ابعاد به جز بعد رفع خستگی در مراکز پزشکی درمانی تحت مطالعه معنی دار بود (001/0= p ) . در اين مطالعه بعد روابط بين پرستاران (67/0 ± 24/3) بيشترين و بعد نگرش سرپرستان (71/0 ± 47/2) کمترين ميانگين رتبه را به خود اختصاص داد. نتيجه گيری: جو ايمنی بيمار در مراکز مورد مطالعه در وضعيت مناسبی قرار ندارد. اين امر توجه مديران بخش سلامت در شهرستان را به اتخاذ رويکرد مناسب جهت تامين جو ايمنی بيمار در مراکز درمانی جلب می نمايد

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ایمنی بیمار، پرستار، بیمارستان،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 14 Sep 2015 10:11
Last Modified: 14 Sep 2015 10:11
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3994

Actions (login required)

View Item View Item