شبيهسازی توليد امواج اپتواکوستيک در اثر دريافت انرژی ليزر در تومور پستان و بررسی اثر ويژگيهای تومور برويژگيهای فراصوت توليدی

دهقانی بيدگلی, زهره and ميران بيگی, محمدحسين and ابوالحسنی, محمدجواد (2011) شبيهسازی توليد امواج اپتواکوستيک در اثر دريافت انرژی ليزر در تومور پستان و بررسی اثر ويژگيهای تومور برويژگيهای فراصوت توليدی. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 8 (3). pp. 14-22. ISSN 3319-1735

[img]
Preview
Text
Lasers in Medicine-v8n3p14-fa.pdf

Download (485kB) | Preview
Official URL: http://www.icml.ir/browse.php?a_id=230&sid=1&slc_l...

Abstract

مقدمه: امروزه، تشخيص سرطان در مراحل اوليه از مهم‌ترين دغدغه‌های پزشکان و محققان می‌باشد. يکی از روش‌های تصويربرداری که در سال‌های اخير مورد توجه قرارگرفته و توانايی ويژه‌ای در تشخيص ضايعات کوچک دارد، تصويربرداری اپتواکوستيک می‌باشد. در اين مقاله ضمن معرفی اين تکنيک به شبيه‌سازی توليد امواج اپتواکوستيک در يک تومور کروی‌شکل پستان پرداخته‌ايم. روش بررسی: در اين تحقيق برای توليد فشار اکوستيکی درنتيجه دريافت انرژی ليزر پالسی در يک کرۀ جاذب و در مد روبه‌عقب (Backward) تابع تبديلی معرفی شده است. سپس با استفاده از مدل ارائه‌شده اثر تغيير عرض پالس ليزر، ابعاد و عمق تومور و نيز ضريب جذب تومور و محيط بر ويژگی‌های اولتراسوند توليدی مورد بررسی قرار گرفته است. کليۀ شبيه‌سازی‌ها در محيط نرم‌افزاری MATLAB7 انجام شده است. يافته‌ها: بررسی اثر عرض پالس ليزر بر شکل موج اپتواکوستيک توليدی نشان داد که با افزايش عرض پالس ليزر دامنۀ موج حاصل افزايش می‌يابد. بررسی اثر ضريب جذب توده که نشان‌دهندۀ نوع توده نيز می‌باشد، نشان داد که دامنۀ اولتراسوند توليدی با افزايش ضريب جذب تومور افزايش می‌يابد اما با افزايش ضريب جذب، دامنۀ اولتراسوند به‌تدريج اشباع می‌شود و در ضرايب جذب بالا رابطۀ ميان دامنۀ اولتراسوند توليدی و ضريب جذب به يک رابطۀ مرتبه دوم تبديل می‌شود . نتيجه‌گيری: برای طراحی يک سيستم ليزر- اولتراسوند با حداکثر کارآيی می‌توان درهر مورد با تست پارامترهای مختلف سيستم‌های ليزری موجود با استفاده از اين مدل و نتايج شبيه‌سازی‌ها سيستم بهينه را از نظر حداکثر کارآيی انتخاب نمود. همچنين از نتايج به‌دست‌آمده می‌توان جهت تعيين مشخصات و نوع تومور در کاربردهای کلينيکی اين تکنيک بهره جست.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: اپتواکوستیک، تومور پستان، مدلسازی، شبیه‌سازی نرم‌افزاری،
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journals > Official Journal of Iranian Center for Medical Laser (ICML)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 29 Sep 2015 10:52
Last Modified: 29 Sep 2015 10:52
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4029

Actions (login required)

View Item View Item