بررسی اثر ليزر ديود 810 نانومتر بر کاهش تريسموس ناشی از جراحی عقل نهفته

بهراميان, هدی and رفوآ, يوشياهو and کمالی, عباس and چينی فروش, نسيم and بقاليان, علی (2011) بررسی اثر ليزر ديود 810 نانومتر بر کاهش تريسموس ناشی از جراحی عقل نهفته. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر پزشکی, 8 (2). pp. 6-10. ISSN 3319-1735

[img]
Preview
Text
Lasers in Medicine-v8n2p6-fa.pdf

Download (302kB) | Preview
Official URL: http://www.icml.ir/browse.php?a_id=215&sid=1&slc_l...

Abstract

مقدمه: خارج ساختن دندانهای مولر سوم نهفته ی فک پايين، يکی از شايعترين جراحی های ناحيه دهان می باشد. تريسموس يکی از عوارض جراحی عقل نهفته بوده که شامل کاهش تغذيه به دليل مضغ ناقص ومشکل در صحبت کردن، و به مخاطره افتادن بهداشت دهان می باشد . هدف اين مطالعه بررسی اثر ليزر ديود nm 810 بر روی تريسموس پس از خارج نمودن دندان های عقل نهفته فک پايين به روش جراحی است. مواد و روشها: مطالعه به شکل کار آزمايی بالينی بر روی تعداد 20 که دارای 2 دندان عقل نهفته فک پايين مشابه ونسبتاً قرينه بودند صورت گرفت. دو دندان هر فرد به فاصله حداقل 2 هفته جراحی شد که به طور تصادفی يک طرف به عنوان گروه تجربی بعد از جراحی مورد تابش ليزر قرار گرفت.در گروه تجربی ،ليزر ديود 810 نانومتر با دوزهای 3 ژول داخل ساکت و5 ژول باکالی ودر دندان طرف مقابل به عنوان گروه شاهد ، تظاهر به تابش شد . محدوديت باز شدن دهان در روز کشيدن بخيه ارزيابی شد. داده های به دست آمده از مطالعه با استفاده از آزمون های Paired samples T و Wilcoxon sign rank مورد آناليز قرار گرفتند. نتايج: محدوديت باز شدن دهان پس از جراحی نيز در گروه ليزر به طور معناداری کمتر از گروه پلاسبو بود (0001/0 P-value= ). نتيجه گيری: نتايج حاصل از تحقيق نشان داد که ليزر با پارامترهای مورد استفاده در اين مطالعه دارای اثرات مثبت در کاهش عوارض بعد از جراحی بوده است .

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تریسموس، لیزرکم توان، دندان عقل نهفته،
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journals > Official Journal of Iranian Center for Medical Laser (ICML)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 30 Sep 2015 11:04
Last Modified: 30 Sep 2015 11:04
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4033

Actions (login required)

View Item View Item