اثر ليزر Ga-As (nm 904) و He-Ne ( nm8/632) بر بهبود ويژگيهای بيومکانيکی زخم تمام ضخامت پوستی

حسينی صنعتی, مه سا and ترکمان, گيتی and هدايتی, مهدی and مختاری, منيژه (2010) اثر ليزر Ga-As (nm 904) و He-Ne ( nm8/632) بر بهبود ويژگيهای بيومکانيکی زخم تمام ضخامت پوستی. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 7 (1). pp. 7-13. ISSN 3319-1735

[img]
Preview
Text
Lasers in Medicine-v7n1p7-fa.pdf

Download (398kB) | Preview
Official URL: http://www.icml.ir/browse.php?a_id=142&sid=1&slc_l...

Abstract

زمينه و هدف بر تنش، کرنش، قدرت کشش، مدول الاستيک بافت، سطح زير منحنی نيرو زخم تمام ضخامت پوستی نمونه های موش صحرايی بود 200 و کنترل تقسيم شدند : نتايج متفاوتی از اثر ليزر کم توان بر فازهای التهابی، پروليفراسيون و تجديد مدل بافت در حال ترميم گزارش(Ga-As) 904 nm و (He-Ne) 632/8 nm شده است. هدف از اين مطالعه بررسی اثر دو ليزر- تغيير طول و ميزان بسته شدن سطح زخم، پس از 21 روز التيام در.گرم - با وزن 350 ،Sprague-dawley جنس نر، ن ژاد ،(Rat) روش بررسی: در اين مطالعه از 30 موش صحرايی(هر گروه 10 نمونه). Ga-As ،He-Ne استفاده شد. اين حيوانات به طور تصادفی به سه گروه ليزر 2 سانتی متر در قسمت ستون فقرات پشتی ايجاد شد. درمان از روز / در تمام نمونه ها، برش پوستی تمام ضخامت به طول 5 با شدت جلسه درمان مساحت سطح زخم ثبت گرديد 2 ژول بر سانتی متر مربع انجام شد و پس از هر Ga-As و He-Ne 1 تا 21 به صورت يک روز در ميان با ليزر. در روز 21 آزمون کشش يک محوری انجام شد و پس از ثبت منحنی تنش- کرنش و نيرو مدول الاستيک و سفتی - تغيير طول، ويژگی های بيومکانيکی بافت (مقاومت کششی بافت، تنش، کرنش، ميزان انرژی جذب شده،) محاسبه شد. از تمام نمونه ها، جهت بررسی پارامترهای بيومکانيکال نمونه برداری شد. يافته ها جذب شده در بافت، کرنش، حداکثر مقاوت کششی بافت، تغيير طول در پوست زخم نسبت به پوست سالم به دنبال درمان : هر دو نوع ليزر منجر به تسريع در بسته شدن سطح زخم شدند. افزايش درصد بهبود ويژگ يهای حداکثر انرژی . (P< با گروه کنترل معنادار بود ( 0.05 Ga-As با هر دو نوع ليزر ديده شد که اين اختلاف در گروه نتيجه گيری ويژگی های مکانيکی بافت ترميم شده مؤثرتر باشد : به نظر می رسد ليزر گاليوم آرسنايد به دليل اثر گذاری بيشتر در مکانيس مهای پروليفراسيون سلولی، در بهبود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: لیزر He-Ne مدول الاستيك، تنش، كرنش، زخم تمام ضخامت پوستي، ترميم زخم، Ga-As ليزر پوستی،
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journals > Official Journal of Iranian Center for Medical Laser (ICML)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 13 Oct 2015 10:00
Last Modified: 13 Oct 2015 10:00
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4062

Actions (login required)

View Item View Item