ساخت وبهينه سازی ليزر هوا جهت کاربردهای پزشکی

رضائی, محمدرضا and بهرام پور, عليرضا (2010) ساخت وبهينه سازی ليزر هوا جهت کاربردهای پزشکی. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 7 (1). pp. 37-40. ISSN 3319-1735

[img]
Preview
Text
Lasers in Medicine-v7n1p37-fa.pdf

Download (626kB) | Preview
Official URL: http://www.icml.ir/browse.php?a_id=141&sid=1&slc_l...

Abstract

زمينه و هدف: ليزرهای نيتروژن در پزشکی کاربردهای زيادی دارند. نيتروژن مورد استفاده در اين ليزرها بايد درصد خلوص. استفاده از هوا بعنوان ماده فعال ليزر بعلت سهم تقريباً 75 درصدی نيتروژن در آن وسوسه برانگيز است. در صورت امکان دس تيابی به عمل ليزر در هوا، کاربردهای زياد و گسترده ای از آن بعلت ارزان و در دسترس بودن هوا در ايران و جهان خواهد شد بررسی شود سل چندگانه مقاوم در برابر داروی ريوی، اثرات ، بيولوژيکی تزريقات داخل وريدی، افزايش فعاليت بيوسايدی نوتروفی لهای انسانی در باکتری های داخلی، مهار رشد ميکرو بها در شرايط آزمايشگاهی، تغيير رشد کانديدا آلبيکانس، مرگ برنامه ريزی شده گلبول های سفيد چندهسته ای و فعاليت سلول های بيگانه خوار بزرگترين گلبول سفيد در جريان خون و . در اين مقاله سعی بر اين است که امکان دس تيابی به عمل ليزر در هوا بصورت تئوری و عملی. اين ليزر که بعنوان ليزر هوا معرفی می شود. در درمان بيمار يهای غدد لنفاوی و سينوس ها و راه اندازی ليزر(LLLT) رنگ برای درمان ضايعات عروقی، درمان ليزری سطح پايين... کاربرد خواهد داشت. روش بررسی می شود کاملاً بهينه شده تزريق کرده و رفتار توان خروجی مورد بررسی قرار م يگيرد نيتروژن کاملاً بهينه شده، سعی م يشود که در درصدهای بالای اکسيژن عمل ليزر در نيتروژن مشاهده شود هوا به ليزر تزريق می شود مشاهده شود : ابتدا انواع ليزرهای نيتروژن مورد بررسی قرار م يگيرد. سپس عوامل مؤثر در توان خروجی آنها شناسايی. با بهينه سازی پارامترهای مؤثر، ليزر نيتروژن کارآمدی ساخته می شود. در اين مرحله اکسيژن را به ليزر نيتروژن. با تغيير عوامل مؤثر در توان خروجی ليزر. در اين حالت. با تغيير مجدد پارامترهای ليزر سعی می شود که در فشارهای مختلف هوا، عمل ليزر در هوا. يافته ها بصورت بصورت تابعی از : با مطالعه تمام پارامترهای مؤثر بر توان خروجی ليزر نيتروژن و اعمال آنها، ليزر هوائی ساخته شده است که درO 337 بصورت پالسی کار می کند. علت خاموشی ليزر نيتروژن در اثر اضافه شدن مؤلفه 2 nm فشار هوا و طول موجPO تئوری و عملی بررسی شده و فشار خاموشی 2 N 2 علت O بدست آمده است. در درصدهای خيلی کم 2 P افزايش توان خروجی نيز محاسبه گرديده است . نتيجه گيری فشارهای کمتر، مساوی و بيشتر از فشار هوا کار م يکند، اين ليزر در در پزشکی کاربردهای زيادی خواهد داشت : با بهينه سازی و تغيير پارامترهای ليزرهای نيتروژن، ليزر هوايی ساخته شده است که با استفاده از هوا در. بالايی داشته باشد

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ليزر هوا، اثر اكسيژن،
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journals > Official Journal of Iranian Center for Medical Laser (ICML)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 13 Oct 2015 10:00
Last Modified: 13 Oct 2015 10:00
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4066

Actions (login required)

View Item View Item