بررسی ميزان اثربخشی فتوديناميک تراپی در درمان بازال سل کارسينوما و عوامل مؤثر بر نتيجه درمان با پيگيری 6 ماهه

تهرانچی نيا, زهره and رحيمي, هدي and رحيمي, ابوالفضل (2009) بررسی ميزان اثربخشی فتوديناميک تراپی در درمان بازال سل کارسينوما و عوامل مؤثر بر نتيجه درمان با پيگيری 6 ماهه. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 6 (2). pp. 6-12. ISSN 3319-1735

[img]
Preview
Text
Lasers in Medicine-v6n2p6-fa.pdf

Download (372kB) | Preview
Official URL: http://www.icml.ir/browse.php?a_id=110&sid=1&slc_l...

Abstract

زمينه و هدف بررسی همه جانبه ای درباره اثرات و ميدان الکترومغناطيس با شدت می باشد صحرايی بعنوان مدل حيوانی مورد مطالعه قرار دهيم 200 1 با فرکانس : با توجه به افزايش روز افزون استفاده از امواج الکترومغناطيس درصنعت و پزشکی، خصوصاً در دستگا ه هایميدان های الکترومغناطيس با شدت های مختلف بر فعاليت ، MRI تشخيصی مانندRF باف تها و ارگان های مختلف ضروری بنظر می رسد. لذا بر آن شديم تا تأثير امواجرا بر فرآيند فوليکول زايی در مو ش های MRI 1/5 تسلا که شدت مورد استفاده در اکثر دستگا ههای تشخيصی.گرم از نژاد + روش بررسی : جهت اين تحقيق تعداد 22 رأس موش صحرايی بالغ ماده به سن 8 هفته و به وز ن 20تسلا همراه با امواج / با شدت 5 MRI ويستار انتخاب شدند و 11 رأس از آنها به مدت 30 دقيقه تحت ت أثير امواج دستگاه63 مگاهرتز قرارگرفتند (گروه تجربی ) و 11 ر أس از آنها تحت ت أثير امواج دستگاه RF (Radiofrequency) قرار گرفتند (گروه شاهد ). پس از بيهوشی، خونگيری از قلب جهت اندازه گيری RF 1 تسلا و بدون امواج / به مدت 5 MRI انجام شد شد و تخمدان های خارج شده از بدن حيوانات پس از توزين و ان دازه گيری قطر ، بلافاصله در فرمالين بافر استفاده شد و تمام فوليکو لهای اوليه، ثانويه و بالغ موجود در اسلايدها بطور کامل با بزرگنمايی . در ضمن پس از لاپاراتومی حيوانات، تخمدا نهای آنها برداشته LH و FSH ، هورمو نهای استروژن ، پروژسترون10 % جهت انجامOlympus عمليات تهيه اسلايد قرار گرفتند و جهت شمارش انواع فوليکول ها از ميکروسکوپ100 برابر، مورد شمارش قرار گ رفتند. داده های T- معنی دار در نظر گرفته شد کمی حاصل از انداز هگير يهای وزن و قطر تخمدان، تعداد انواع فوليکو لها و تغييرات سطوح هورمونی به کمک آزمون. p<0/ تجزيه و تحليل و 05 test در تمام پارامترهای اندازه گيری شده بين p<0/ يافته ها : نتايج حاصل از اين تحقيق حاکی از عدم وجود تفاوت معنی دار 05 که گروه تجربی کاهش معنی دار نسبت به گروه FSH و LH گرو ههای تجربی و شاهد می باشد بجز در مقادير هورمون شاهد نشان داد . در اين تحقيق احتمالاً ناشی از تأثير گذاری امواج الکترومغناطيسی بر سطوح FSH و LH نتيجه گيری : کاهش مقادير جهت تصويربرداری می باشد MRI بوده و نهايتاً اين تحق يق م ؤيد کم خطر بودن امواج دستگاه GnRH بالايی مغز (هيپوتالاموس) و آزاد سازی.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: بازال سل کارسينوما، فتوديناميک تراپی، فتوکمو تراپی،
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journals > Official Journal of Iranian Center for Medical Laser (ICML)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 17 Oct 2015 10:48
Last Modified: 17 Oct 2015 10:48
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4078

Actions (login required)

View Item View Item