بررسی اثرات امواجRFو ميدان الکترومغناطيس حاصل از تابشMRIبرفرآيند فوليکولوژنز در موش های صحرايی بالغ

آی, جعفر and سرکار, سعيد and عقابيان, محمد علی (2009) بررسی اثرات امواجRFو ميدان الکترومغناطيس حاصل از تابشMRIبرفرآيند فوليکولوژنز در موش های صحرايی بالغ. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 6 (2). pp. 13-17. ISSN 3319-1735

[img]
Preview
Text
Lasers in Medicine-v6n2p13-fa.pdf

Download (314kB) | Preview
Official URL: http://www.icml.ir/browse.php?a_id=111&sid=1&slc_l...

Abstract

چکيده مقاله: زمينه و هدف بررسی همه جانبه ای درباره اثرات و ميدان الکترومغناطيس با شدت می باشد صحرايی بعنوان مدل حيوانی مورد مطالعه قرار دهيم 200 1 با فرکانس : با توجه به افزايش روز افزون استفاده از امواج الکترومغناطيس درصنعت و پزشکی، خصوصاً در دستگا ه هایميدان های الکترومغناطيس با شدت های مختلف بر فعاليت ، MRI تشخيصی مانندRF باف تها و ارگان های مختلف ضروری بنظر می رسد. لذا بر آن شديم تا تأثير امواجرا بر فرآيند فوليکول زايی در مو ش های MRI 1/5 تسلا که شدت مورد استفاده در اکثر دستگا ههای تشخيصی.گرم از نژاد + روش بررسی : جهت اين تحقيق تعداد 22 رأس موش صحرايی بالغ ماده به سن 8 هفته و به وز ن 20تسلا همراه با امواج / با شدت 5 MRI ويستار انتخاب شدند و 11 رأس از آنها به مدت 30 دقيقه تحت ت أثير امواج دستگاه63 مگاهرتز قرارگرفتند (گروه تجربی ) و 11 ر أس از آنها تحت ت أثير امواج دستگاه RF (Radiofrequency) قرار گرفتند (گروه شاهد ). پس از بيهوشی، خونگيری از قلب جهت اندازه گيری RF 1 تسلا و بدون امواج / به مدت 5 MRI انجام شد شد و تخمدان های خارج شده از بدن حيوانات پس از توزين و ان دازه گيری قطر ، بلافاصله در فرمالين بافر استفاده شد و تمام فوليکو لهای اوليه، ثانويه و بالغ موجود در اسلايدها بطور کامل با بزرگنمايی . در ضمن پس از لاپاراتومی حيوانات، تخمدا نهای آنها برداشته LH و FSH ، هورمو نهای استروژن ، پروژسترون10 % جهت انجامOlympus عمليات تهيه اسلايد قرار گرفتند و جهت شمارش انواع فوليکول ها از ميکروسکوپ100 برابر، مورد شمارش قرار گ رفتند. داده های T- معنی دار در نظر گرفته شد کمی حاصل از انداز هگير يهای وزن و قطر تخمدان، تعداد انواع فوليکو لها و تغييرات سطوح هورمونی به کمک آزمون. p<0/ تجزيه و تحليل و 05 test در تمام پارامترهای اندازه گيری شده بين p<0/ يافته ها : نتايج حاصل از اين تحقيق حاکی از عدم وجود تفاوت معنی دار 05 که گروه تجربی کاهش معنی دار نسبت به گروه FSH و LH گرو ههای تجربی و شاهد می باشد بجز در مقادير هورمون شاهد نشان داد . در اين تحقيق احتمالاً ناشی از تأثير گذاری امواج الکترومغناطيسی بر سطوح FSH و LH نتيجه گيری : کاهش مقادير جهت تصويربرداری می باشد MRI بوده و نهايتاً اين تحق يق م ؤيد کم خطر بودن امواج دستگاه GnRH بالايی مغز (هيپوتالاموس) و آزاد سازی.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: فوليکولوژنز، پرتو الکترو مغناطيس، MRI، موش صحرايی،
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journals > Official Journal of Iranian Center for Medical Laser (ICML)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 17 Oct 2015 10:48
Last Modified: 17 Oct 2015 10:48
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4079

Actions (login required)

View Item View Item