بررسی ليزرکم توان در درمان زخم مزمن پای ديابتی: ارزيابی کمی ميکروبيولوژيک

سلامی, مليحه and قدسی, مريم and فاتح, محسن and کاشف, نسيم and شجاعی فر, ابوالفضل and اسماعيلی جاويد, غلامرضا and مهاجری, محمدرضا and رضايی, راضيه (2009) بررسی ليزرکم توان در درمان زخم مزمن پای ديابتی: ارزيابی کمی ميکروبيولوژيک. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 6 (2). pp. 31-35. ISSN 3319-1735

[img]
Preview
Text
Lasers in Medicine-v6n2p31-fa.pdf

Download (206kB) | Preview
Official URL: http://www.icml.ir/browse.php?a_id=114&sid=1&slc_l...

Abstract

چکيده مقاله: زمينه و هد ف شايع و ناتوان کننده بيماران مبتلا به ديابت به شمار می رود که روند ترميم آن با تأخير همراه بوده و می تواند به قطع عضو بيانجامد کم توان معرفی شده است زخم ميکروبی و تأثير اوليه درمان بر روی آن می باشد : ديابت مليتوس يکی از بيماری های شايع در جهان و ايران می باشد . زخم پای ديابتی نيز يکی از عوارض. روش های مختلفی برای تسری ع بهبودی زخم مزمن پای ديابتی از جمله استفاده از تحريک زيست نوری يا ليزرهای. با اين حال هنوز مشخص نيست که بار ميکروبی زخم (به عنوان يک عامل پيش آگهی ترميم) تحت تأثير ليزر کم توان، چه تغييراتی خواهد داشت . هدف از انجام اين فاز مطالعه ، بررسی پايايی روش بررسی بار. روش بررسی تحت درمان دبريدمان جراحی استاندارد، درمان آنتی بيوتيکی و حذف فشار ق رار گرفتند : بيماران مبتلا به زخم پای ديابتی با شدت وگنر 1 الی 3 وارد مطالعه شدند . پس از ارائه رضايت نامه، بيماران. بيماران به طور تصادفی به دو گروه 10 انجام شد . بار ميکروبی به روش J/cm ليزر و دارونما تقسيم شده و ليزر درمانی با طول موج 670 نانومتر با دوز 2 جمع آوری مايع زخم پس از دبريدمان انجام گرفت محاسبه گرديد . به منظور تعيين پايايی اين روش از هر زخم سه نمونه مجزا جمع آ وری. (Intraclass Correlation Coefficient) ICC شد و يافته ها منفرد محاسبه شده برای : در مجموع 10 بيمار در دو گروه ليزر ( 5 مورد) و دارونما ( 5 مورد) تحت بررسی قرار گرفتند. متوسط سنی بيماران32 جلسه اندازه گيری از بيماران (هر جلسه 3 ICC . 53/5±13/4 سال (دامنه 33 تا 73 سال) بود 0 بود . / متوسط برابر با 873 ICC 0 و / نمونه از هر زخم مشخص از 3 نقطه مجزا يا يک نقطه برای زخم های کوچک ) برابر 7 بار ميکروبی در بدو ورود به مطالعه و يک هفته پس از شروع مطالعه به لحاظ آماری اختلاف معنی داری نداشتند .( .p>0/05) نتيجه گيری بار ميکروبی به شمار می رود دارد : انجام فاز اوليه مطالعه نشان داد که استفاده از روش جمع آوری مايع زخم، روشی پايا و تکرارپذير برای تعيين. تأثير ليزر يا درمان بر روی بار ميکروبی و يا سرعت ترميم پذيری زخم نياز به مطالعات تکميلی.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: زخم پای ديابتی، بار ميکروبی، مايع زخم پس از دبريدمان، ليزر کم توان،
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journals > Official Journal of Iranian Center for Medical Laser (ICML)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 17 Oct 2015 10:48
Last Modified: 17 Oct 2015 10:48
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4082

Actions (login required)

View Item View Item