اثر595nmPDLبر روی بازال سل کارسينومای(BCC)سطحی و ندولر

زند, نسرين (2009) اثر595nmPDLبر روی بازال سل کارسينومای(BCC)سطحی و ندولر. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 6 (2). p. 56. ISSN 3319-1735

[img]
Preview
Text
Lasers in Medicine-v6n2p56-fa.pdf

Download (133kB) | Preview
Official URL: http://www.icml.ir/browse.php?a_id=119&sid=1&slc_l...

Abstract

چکيده مقاله: زمينه می تواند به عنوان در نظر گرفته شود های سطحی و ند ولر با قطرهای مختلف می باشد BCC عروق خونی بازال سل کارسينومایPulsed dye laser (PDL) هدف بالقوه برای تابش. هدف اين مطالعه، بررسی ميزان تأثير جلسات متعددBCC بر روی PDL تابش. روش مطالعه تأييد شده بوسيله بيوپسی به فواصل ) تحت 4 جلسه ) BCC 29 مورد2 هفته قرار گرفتند. تومور و PDL 595nm تابش ليزر 4 حاشيه آن بدون استفاده از سيستم خنک کننده، تحت mm با پارامترهای زير قرار گرفتند . PDL تابش نور (Fluence: 15J/cm2, pulse length: 3 msec, spot size: 7mm) منطقه تحت درمان، از نظر وجود ، بقايای تومور، کاملاً برداشته شده و تحت بررسی هيستولوژيک قرار های مشابهی که قرار نگرفته بودند، مقايسه شد PDL پس از اتمام جلساتBCC م يگرفت. نتايج پاتولوژيک حاصله، با نتايج. PDL تحت نتايج ( n =12) 1/5cm با قطر کمتر از B CC تقريباً تمامی موارد complete response در حالی که در گروه کنترل، ، پاسخ کامل PDL بعد از 4 جلسه تابش(n=11/ 91 % و 12 / نشان دادند ( 7 ميزان 1/5 و در .(n=2/ و 12 P-Value=0/ 16 % بود ( 0003 / پاسخ کامل 7cm های با قطر مساوی و يا بيشتر از BCC پاسخ کامل در(n=2/8) % قرار گرفته بودند 25 PDL که تحت تابش (n=8) های با 2/2 ها از نوع BCC متوسط قطر .(p-value =0/ گروه کنترل صفر بود 02بود cm 1/1 و در گروه پاسخ ناکامل cm پاسخ کاملBCC ، در گروه با پاسخ کامل .(P-value=0/005) بودند . پس از پايان keratinizing سطحی، ندولر، ميکروندولر و - %1 جلسات ليزری از نظر هيستولوژيک، در گروه با پاسخ ناکامل، 29قطر تومور اوليه باقی مانده بود، در حالی که اين رقم در گروه .( P-Value =0/ 13 % می رسيد ( 05 / کنترل به 68 نتيجه گيری را می توا ن به های بزرگ می توان از اين روش در کاهش اندازه تومور اوليه استفاده نمود PDL ،1/5cm های با قطر کمتر از BCC درBCC عنوان يک روش درمانی جايگزين محسوب نمود و در.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journals > Official Journal of Iranian Center for Medical Laser (ICML)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 17 Oct 2015 10:48
Last Modified: 17 Oct 2015 10:48
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4086

Actions (login required)

View Item View Item