بررسی تأثير آموزش احياء قلبی-ريوی بر آگاهی و عملکرد دانش آموزان مقطع ابتدايی

آذرپور, زینب and معصوم پور, آناهیتا and روحانی, کاملیا and جام برسنگ, سارا (2015) بررسی تأثير آموزش احياء قلبی-ريوی بر آگاهی و عملکرد دانش آموزان مقطع ابتدايی. نشریه آموزش پرستاری, 4 (3). pp. 1-10. ISSN 2222-4428

[img]
Preview
Text
J Nurs Edu-v4n3p1-fa.pdf

Download (321kB) | Preview
Official URL: http://jne.ir/browse.php?a_id=527&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: ايست قلبی- ريوی همچنان به عنوان يک مشکل اساسی بهداشتی و عامل مرگ ناگهانی در اکثر کشورهای دنيا است. زمان برای نجات جان فردی که دچار ايست قلبی-ريوی شده، از اهميت ويژه ای برخوردار است. به علاوه آموزش احياء قلبی-ريوی در مدارس به منظور ترويج آن در جامعه بسيار مؤثر و مقرون به صرفه می باشد. لذا اين مطالعه با هدف بررسی تاثير آموزش احياء قلبی-ريوی بر آگاهی و عملکرد دانش آموزان انجام شده است. روش: در اين مطالعه نيمه تجربی 40 نفر دانش آموز دختر و پسر در مقطع ششم ابتدايی در سال تحصيلي93-1392 به تساوی و به روش تصادفی ساده از بين مدارس ابتدايی شهرستان لار انتخاب شدند. پس از بررسی روايی و پايايی ابزار گردآوری داده ها که شامل پرسشنامه های ويژگيهای فردی، سنجش ميزان آگاهی، چک ليست مشاهده عملکرد و يک مانکن نيم تنه استاندارد بود، در ابتدا قبل از آموزش احياء قلبی-ريوی، پرسشنامه های ويژگيهای فردی، سنجش ميزان آگاهی و چک ليست مشاهده عملکرد تکميل گرديد. سپس آموزش احياء قلبی-ريوی طی دو جلسه تئوری و دو جلسه عملی ارائه گرديد. بلافاصله و يک ماه پس از آموزش، مجدداً پرسشنامه سنجش ميزان آگاهی و چک ليست تکميل گرديد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت. يافته ها: بين ميانگين نمرات آگاهی و عملکرد دانش آموزان قبل، بلافاصله و يک ماه پس از آموزش احياء قلبی-ريوی تفاوت آماری معنی داری مشاهده شد (001/0>P-value). ميانگين نمرات آگاهی و عملکرد دانش آموزان، يک ماه پس از آموزش نسبت به بلافاصله پس از آموزش کاهش يافت (به ترتيب نمرات آگاهي76% در مقابل 87%، نمرات عملکرد 87% در مقابل 93% و 001/0>P-value) ولی همچنان از ميانگين نمرات دانش آموزان در مرحله قبل از آموزش بطور معنی داری بيشتر بود (به ترتيب نمرات آگاهي76% در مقابل 28%، نمرات عملکرد 87% در مقابل 9% و 001/0>P-value). اگر چه تفاوت معنی داری در ميانگين نمره آگاهی و عملکرد دانش آموزان بر حسب ميزان تحصيلات پدر و مادر، نوع اشتغال مادر بلافاصله پس از آموزش با احتساب نمره پيش از آموزش مشاهده نشد (05/0P-value). همچنين ميانگين نمره عملکرد دانش آموزان بلافاصله پس از آموزش احياء قلبی-ريوی در بين گروه های شاخص توده بدنی اختلاف معنی داری داشت (05/0>P-value). نتيجه گيری: يافته های اين مطالعه بر ضرورت برنامه ريزی و اجرای برنامه های آموزش سلامت در زمينه احياء قلبی-ريوی برای دانش آموزان و همچنين بر ضرورت اجرای منظم دوره های بازآموزی توسط پرستاران کودکان در مدارس جهت حفظ و ارتقا سلامت جامعه تأکيد می کند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: احیاء قلبی-ریوی، آموزش، آگاهی، عملکرد، دانش آموزان مقطع ابتدایی.
Subjects: WS Pediatrics
Divisions: Other Journal > Journal of Nursing Education (JNE)
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 21 Oct 2015 05:15
Last Modified: 31 Oct 2017 09:29
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4090

Actions (login required)

View Item View Item