بررسی ارتباط بين سبک تصميم گيری عمومی و صلاحيت بالينی در پرستاران شاغل در بيمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1393

عبدی, علیرضا and اسدی, پروانه and محمدیاری, تورج and میری, جواد (2015) بررسی ارتباط بين سبک تصميم گيری عمومی و صلاحيت بالينی در پرستاران شاغل در بيمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1393. نشریه آموزش پرستاری, 4 (3). pp. 19-29. ISSN 2222-4428

[img]
Preview
Text
J Nurs Edu-v4n3p19-fa.pdf

Download (283kB) | Preview
Official URL: http://jne.ir/browse.php?a_id=529&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

تصميم گيری يکی از مفاهيم اصلی پرستاری است که بر کيفيت مراقبت از بيمار تأثير مستقيم دارد. آگاهی از ارتباط بين سبک تصميم گيری با صلاحيت بالينی پيش نياز طراحی برنامه های آموزشی مناسب جهت ارتقاء سطح تخصص پرستاران است، با عنايت به کمبود اطلاعات در اين زمينه، مطالعه حاضر با هدف تعيين همبستگی بين سبک تصميم گيری عمومی با صلاحيت بالينی در پرستاران انجام گرديد. روش: اين مطالعه به صورت همبستگی در سال 1393 انجام شد نمونه ها شامل 204 نفر از پرستاران شاغل در بيمارستانهای آموزشی کرمانشاه بودند که به صورت تصادفی طبقه ای وارد مطالعه شدند، ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه های صلاحيت بالينی بنر و سبک تصميم گيری اسکات و بروس بودند. داده ها با مراجعه به محل کار نمونه ها و تکميل پرسشنامه ها جمع آوری شدند، سپس با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آمار توصيفی و استنباطی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها: ميانگين و انحراف معيار نمره صلاحيت بالينی کل برابر با 74/10±56/69 بود، نمره سبک تصميم گيری عقلايی (07/3 ±97/17) و سبک تصميم گيری شهودی (43/3 ±95/17) از ساير سبک ها بيشتر بودند. آزمون همبستگی نشان داد که بين سبک تصميم گيری عقلايی ( p=0/003, r=0/209) و شهودی (r=0/193, p=0/006) با صلاحيت بالينی ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد. نتيجه گيری: در مطالعه حاضر ارتباط معناداری بين سبک های تصميم گيری شهودی و عقلايی با صلاحيت بالينی در پرستاران يافت شد، لذا توصيه می شود برنامه های آموزشی مناسب برای تقويت اين سبکهای تصميم گيری در دانشجويان و کارکنان پرستاری جهت افزايش سطح صلاحيت بالينی آنها طراحی شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تصمیم گیری، صلاحیت بالینی، پرستاران
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Nursing Education (JNE)
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 21 Oct 2015 05:15
Last Modified: 21 Oct 2015 05:15
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4092

Actions (login required)

View Item View Item