بررسی تأثير مداخله آموزشی خانواده محور بر حمايت اجتماعی درک شده سالمندان ديابتی نوع 2: کاربرد تئوری شناختی اجتماعي

امينی مريدانی, محمدرضا and طل, آذر and صادقی, رویا and محبی, بهرام and اعظم, کمال (2015) بررسی تأثير مداخله آموزشی خانواده محور بر حمايت اجتماعی درک شده سالمندان ديابتی نوع 2: کاربرد تئوری شناختی اجتماعي. نشریه آموزش پرستاری, 4 (3). pp. 30-40. ISSN 2222-4428

[img]
Preview
Text
J Nurs Edu-v4n3p30-fa.pdf

Download (283kB) | Preview
Official URL: http://jne.ir/browse.php?a_id=530&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

چکيده مقاله: مقدمه: بيماری ديابت يکی از معضلات دوران سالمندی محسوب می گردد. حمايتهای خانواده به حفظ استقلال وی در درمان و مراقبت از خود کمک کرده و سبب کاهش هزينهای درمانی و بار ديابت می گردد. هدف از اين مطالعه تعيين تاثير مداخله آموزشی خانواده محور بر ميزان حمايت اجتماعی درک شده در سالمندان ديابتی نوع 2بود. روش :در اين مطالعه مداخله ای دو گروهی با گروه شاهد، سالمندان مبتلا به ديابت نوع دو واجد شرايط با استفاده از تخصيص تصادفی از مراکز بهداشتی درمانی به دوگروه تقسيم شدند. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه سه بخشی شامل اطلاعات دموگرافيک و مرتبط با بيماری،پرسشنامه استاندارد حمايت اجتماعی درک شده و ابزار محقق ساخته تئوری شناختی اجتماعی(SCT) بود. پس از انجام آزمون اوليه برای بستگانی که با بيمار زندگی می کردند (گروه مداخله)، برنامه آموزشی بر اساس سازه های تئوری شناختی اجتماعی(SCT) (دانش و درک موقعيت،انتظار پيامد، خودکارآمدی،خودمديريتی، خودکنترلی)، برگزارگرديد. داده های جمع آوری شده با استفاده از SPSS نسخه16 با آزمونهای آماری در سطح معنی داری کمتر از 0/05 تحليل شديافته ها:براساس آزمون آماری ويلکاکسون اختلاف معنا داری بين گروه مداخله و مقايسه در خصوص متغير حمايت اجتماعی و سازه های تئوری شناختی اجتماعی قبل از انجام مداخله وجود نداشت(p>0/05).اما بعد از مداخله اختلاف معناداری با هم داشتند (p<0/001)آزمون آماری تی زوجی تنها در گروه مداخله در خصوص سازه ها ی تئوری شناختی اجتماعی وحمايت اجتماعی اختلاف معنا داری را نشان داد (p<0/001) نتيجه گيری: آموزش خانواده محور بر اساس مدل شناختی اجتماعی در بهبود روند مراقبت ، کنترل بيماری ديابت و ارتقاء حمايت خانواده از بيماران در سيستم بهداشتی درمانی با بکارگيری از اين روشها در آموزش به بيمار و خانواده آنها می تواند موثر باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سالمند، ديابت نوع 2، حمايت اجتماعي، تئوری شناختی اجتماعی، آموزش خانواده محور
Subjects: WT Geriatrics . Chronic Diseases
Divisions: Other Journal > Journal of Nursing Education (JNE)
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 21 Oct 2015 05:16
Last Modified: 01 Nov 2017 11:04
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4093

Actions (login required)

View Item View Item