مقايسه تأثير ارزشيابی عملی ساختار يافته عينی(OSCE) با نظارت مستقيم و غير مستقيم براضطراب امتحان دانشجويان پرستاری

شيخ ابو مسعودی, روح اله and مقیمیان, مسعود and هاشمی, مریم السادات and کاشانی, فهیمه and کریمی, طیبه and آتشی, وجیهه and سالاروند, شهین (2015) مقايسه تأثير ارزشيابی عملی ساختار يافته عينی(OSCE) با نظارت مستقيم و غير مستقيم براضطراب امتحان دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 4 (3). pp. 1-8. ISSN 2222-4428

[img]
Preview
Text
J Nurs Edu-v4n2p1-fa.pdf

Download (241kB) | Preview
Official URL: http://jne.ir/browse.php?a_id=480&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

رزشيابی عملی ساختار يافته عينی، مهارتهای بالينی را در موقعيتهای شبيه سازی شده ارزشيابی می کند. در اين ميان وجود اضطراب منجر به کاهش توانايی مقابله با موقعيت امتحان می شود. پژوهش حاضر با هدف تعيين تأثير ارزشيابی ساختار يافته عينی با نظارت مستقيم و غير مستقيم در دانشجويان پرستاری انجام شد. روش: اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربی است که نمونه آن را 50 نفر از دانشجويان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد تشکيل می داد، که در سال تحصيلی 94-1393 توسط سرشماری انتخاب شدند. دانشجويان بصورت تصادفی در دو گروه قرار گرفته و اضطراب امتحان آنان طی ارزشيابی ساختاريافته عينی بررسی شد. در يک گروه ارزشيابی تحت نظارت مستقيم و در گروه ديگر با نظارت غير مستقيم صورت گرفت. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه مشخصات فردی و اضطراب امتحان ساراسون بود. تجزيه و تحليل داده ها با محاسبه ميانگين و انحراف معيار نمرات دو گروه و مقايسه ها با آزمون تی زوجی توسط نرم افزار SPSS ويرايش 17 انجام شد. يافته‌ها: ميانگين نمرات اضطراب امتحان قبل از آزمون، در گروه تحت نظارت غيرمستقيم 23/5 ± 25/29 و در گروه تحت نظارت مستقيم 42/8 ± 22/28 بود که در آزمون t تفاوت معناداری نداشتند (p>0/001). بعد از آزمون ساختاريافته عينی نمره اضطراب امتحان درگروه تحت نظارت غيرمستقيم به 53/3 ± 34/24 کاهش معنادار يافت (t=-3/15, p<0/05) ميانگين نمرات اضطراب امتحان در گروه تحت نظارت مستقيم بعد از آزمون 7 ± 16/24 بدست آمد که آزمون آماری اين کاهش را در دو گروه معنادار نشان داد (t= 4/55, p<0/004). آزمون تی زوجی اختلاف ميانگين نمرات اضطراب امتحان قبل و بعد از ارزشيابی را در هر دو گروه معنادار نشان داد (P=0/005). نتيجه گيری: اين مطالعه نشان داد که ارزشيابی مؤثر می تواند اضطراب امتحان را کاهش دهد. با توجه به ميانگين بالاتر ارزشيابی با نظارت غير مستقيم از طريق تصاوير شبکه ای دوربين های مداربسته پيشنهاد می گردد در ارزشيابی درسی علوم پزشکی به آن توجه بيشتری نمايند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ارزشیابی عملی ساختار یافته عینی، نظارت غیر مستقیم، اضطراب امتحان، دانشجو
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Nursing Education (JNE)
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 21 Oct 2015 05:16
Last Modified: 21 Oct 2015 05:16
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4095

Actions (login required)

View Item View Item