بررسی اثربخشی يادگيری تلفيقی بر مهارت‌های تفکر انتقادی دانشجويان پرستاری

حاج رضایی, بهار and روشنی علی‌بنه‌سی, حسن and شاهعلی زاده, محمد and زینالی, مریم and بدلی, مهدی (2015) بررسی اثربخشی يادگيری تلفيقی بر مهارت‌های تفکر انتقادی دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 4 (1). pp. 49-59. ISSN 2222-4428

[img]
Preview
Text
J Nurs Edu-v4n1p49-fa.pdf

Download (726kB) | Preview
Official URL: http://jne.ir/browse.php?a_id=446&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: پيشرفت‌های سريع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر، توجه تکنولوژی را به سوی نيازهای انسان برده است. يکی از نيازهای اساسی و سازنده انسان، مهارت‌های تفکر انتقادی است که در رشد و تکامل فرد و تمدن بشری نقش مؤثری دارد. تاکنون اثر متغيرهای زيادی بر تفکر انتقادی مورد بررسی قرار گرفته شده است، اما تأثير استفاده از يادگيری تلفيقی بر تفکر انتقادی دانشجويان پرستاری مغفول مانده است. لذا هدف اصلی اين پژوهش بررسی تأثير استفاده از يادگيری تلفيقی، بر پرورش مهارت‌های تفکر انتقادی دانشجويان پرستاری بوده است. روش: محققان در اين پژوهش از روش نيمه آزمايشی با طرح پيش‌آزمون و پس‌آزمون با دو گروه آزمايش و کنترل استفاده کرده‌اند. جامعه آماری اين پژوهش را کليه دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبيل تشکيل می‌داد که از اين جامعه دو کلاس به صورت نمونه‌گيری در دسترس انتخاب گرديد. ابزار استفاده شده در اين پژوهش پرسشنامه مهارت‌های تفکر انتقادی کاليفرنيا فرم ب (CCTST) بود. در اجرای پژوهش ابتدا آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی برای هر دو گروه (آزمايش و کنترل) اجرا شد. سپس گروه آزمايش به مدت يک ترم تحصيلی با يادگيری تلفيقی و گروه کنترل به صورت حضوری آموزش ديدند. در آخر ترم پس‌آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی برای هر دو گروه اجرا شد. در نهايت نمرات حاصل از آزمون با روش آماری تحليل کوواريانس، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته‌ها: بين ميانگين نمره مهارت‌های تفکر انتقادی در دو گروه آزمايشی و کنترل، قبل از مداخله آموزشی تفاوت معناداری نبود (گروه کنترل: 93/10، گروه آزمايش (25/11). نتايج بعد از مداخله آموزشی نشان داد که ميزان نمره مهارت‌های تفکر انتقادی گروه آزمايش به طور معناداری نسبت به گروه کنترل (ميانگين گروه آزمايش: 41/13 و گروه کنترل: 16/11) افزايش يافته است (001/0p<). نتيجه‌گيری: نتيجه اين پژوهش نشان داد که يادگيری تلفيقی بر مهارت‌های تفکر انتقادی و زيرمؤلفه‌های تحليل، ارزشيابی و استنباط تأثير معناداری دارد اما بر مؤلفه‌های استدلال استقرايی و قياسی تأثير معناداری نداشت. بنابراين استفاده از يادگيری تلفيقی در آموزش، يکی از عوامل مهم رشد و شکوفايی‌دهنده مهارت‌های تفکر انتقادی دانشجويان پرستاری است، پس توصيه می‌شود دانشگاه‌ها و اساتيد از اين روش آموزشی بيش از پيش بهره گيرند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آموزش، یادگیری تلفیقی، یادگیری الکترونیکی، مهارت¬های تفکر انتقادی، تحلیل
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Journal of Nursing Education (JNE)
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 25 Oct 2015 10:54
Last Modified: 08 Nov 2017 09:42
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4108

Actions (login required)

View Item View Item