تأثير مداخله آموزشی بر سبک زندگی سالمندان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اسلامشهر: کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی

خاوشی, نعیمه and طل, آذر and شجاعی زاده, داود and شمشيری, احمدرضا (2015) تأثير مداخله آموزشی بر سبک زندگی سالمندان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اسلامشهر: کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی. نشریه آموزش پرستاری, 3 (4). pp. 19-28. ISSN 2222-4428

[img]
Preview
Text
J Nurs Edu-v3n4p19-fa.pdf

Download (720kB) | Preview
Official URL: http://jne.ir/browse.php?a_id=411&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: هنگامی که سالمندان در يک سبک زندگی ارتقادهنده سلامتی درگير گردند، احتمالاً به مدت طولانی‌تری از زندگی بدون بيماری و ناتوانی بهره خواهند برد. اين مطالعه به منظور تعيين تأثير مداخله آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر سبک زندگی سالمندان طراحی و اجرا شد. روش: اين مطالعه مداخله‌ای نيمه تجربی دو گروهی برروی 80 فرد سالمند مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اسلامشهر در سال 93-92 اجرا شد. در مرحله پيش آزمون، نمونه‌گيری از بين سالمندان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اسلامشهر به صورت تصادفی انجام گرديد. سپس مشارکت‌کنندگان با روش Balance Block Randomization به دو گروه مداخله (39 نفر) و گروه مقايسه (41 نفر) تقسيم شدند. افراد گروه مداخله در برنامه‌های آموزشی طراحی شده مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی شرکت نمودند. 3 ماه پس از پايان مداخله، پس آزمون در هر دو گروه مداخله و مقايسه انجام گرديد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS v.19 و آزمون‌های واريانس برای تکرار مشاهدات، کای‌دو، تغييرات ميانگين و انحراف معيار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته‌ها: قبل از مداخله، دو گروه از نظر متغيرهای مورد بررسی مشابه و قابل مقايسه بودند. 3 ماه بعد از مداخله ميانگين حساسيت درک شده در دو گروه از نظر آماری معنادار بود (001/0p<). در ميانگين شدت درک شده تفاوت معنادار بود (002/0=p). ميانگين سازه‌های موانع درک شده و منافع درک شده در دو گروه معنادار بود (001/0p<). همچنين سازه‌های خودکفايتی و راهنماهايی برای عمل سه ماه پس از آموزش تفاوت معناداری نشان دادند (001/0p<). در حيطه پيشگيری تفاوت معناداری مشاهده گرديد (03/0=p). همچنين حيطه‌های ورزش و تغذيه تفاوت معناداری نشان دادند (04/0=p). از نظر حيطه‌های استرس و روابط بين فردی در دو گروه از نظر آماری تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0p>). ميانگين نمرات سبک زندگی 3 ماه پس از آموزش در گروه مداخله به طور معناداری افزايش يافت (03/0=p). نتيجه‌گيری: نتايج مطالعه نشان داد که آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء سبک زندگی سالمندان مؤثر می‌باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سالمندان، سبک زندگی، مداخله آموزشی، مدل اعتقاد بهداشتی،
Divisions: Other Journal > Journal of Nursing Education (JNE)
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 25 Oct 2015 10:54
Last Modified: 11 Nov 2017 11:08
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4114

Actions (login required)

View Item View Item