بررسی ميزان هوش معنوی دانشجويان دندانپزشکی، تهران ۱۳۹3-۱۳۹2

سمیاری, حسن and هروی کريموی, مجيده and نصیری, ملیحه and عربی, فاطمه (2015) بررسی ميزان هوش معنوی دانشجويان دندانپزشکی، تهران ۱۳۹3-۱۳۹2. نشریه آموزش پرستاری, 3 (4). pp. 48-57. ISSN 2222-4428

[img]
Preview
Text
J Nurs Edu-v3n4p48-fa.pdf

Download (696kB) | Preview
Official URL: http://jne.ir/browse.php?a_id=420&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: هوش معنوی شامل توانمندی‌های فردی در تعامل فرد با جهان هستی و موضوعات فراشناختی است و امروزه از مهم‌ترين مباحثی است که در کليه ابعاد سلامت انسان مطرح شده و نقش پررنگی دارد. هدف اين مطالعه تعيين ميزان هوش معنوی در دانشجويان دندانپزشکی دانشگاه‌های شهر تهران می‌باشد. روش: اين مطالعه از نوع توصيفی- مقطعی می‌باشد. براساس فرمول تعيين حجم نمونه تصادفی با فرمول مورگان تعداد ۴۸۱ نفر از دانشجويان دندانپزشکی دانشگاه‌های شهر تهران به طور تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات، از پرسشنامه‌ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافيک (جنسيت، سن، ترم تحصيلی، معدل، وضعيت اقتصادی، وضعيت سکونت و تأهل)، پرسشنامه هوش معنوی عبداالله‌زاده استفاده شد. برای تعيين تفاوت نمرات هوش معنوی با توجه به متغيرهای دموگرافيک از آزمون تی‌مستقل و آناليز واريانس يک طرفه استفاده شد. يافته‌ها: يافته‌ها نشانگر هوش معنوی در سطح متوسط در دانشجويان دندانپزشکی شهر تهران بوده است و تفاوتی بين زن و مرد ديده نشد. از بين ويژگی‌های جمعيت‌شناختی، ارتباط معناداری بين متغيرهای سن، ترم تحصيلی، معدل و وضعيت اقتصادی با هوش معنوی مشاهده گرديد (۰۵/۰p<). ساير متغيرهای مورد بررسی (جنسيت، وضعيت سکونت و تأهل) تفاوت معناداری را نشان ندادند. نتيجه‌گيری: با توجه به مطالعه حاضر، با افزايش سن و ترم تحصيلی و بهتر شدن معدل و بهبود وضعيت اقتصادی هوش معنوی دانشجويان نيز افزايش يافته است. البته وضعيت کلی دانشجويان در سطح متوسط ارزيابی شد و اين موضوع می‌تواند بر اين امر تأکيد کند که دانشجويان دندانپزشکی نيازمند توجه بيشتر در جهت بهبود هوش معنوی خود هستند. هرچند تحليل عميق‌تر هوش معنوی و شناخت عوامل مرتبط با آن نيازمند مطالعاتی است که همبستگی عوامل ديگری مانند سلامت عمومی، شادکامی را با هوش معنوی مورد توجه قرار دهد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: هوش معنوی، سلامت عمومی، دانشجو، دندانپزشکی
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Nursing Education (JNE)
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 25 Oct 2015 10:55
Last Modified: 25 Oct 2015 10:55
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4117

Actions (login required)

View Item View Item