عوامل مرتبط با فرسودگی تحصيلی در دانشجويان پرستاری و پيراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1392

شریفی فرد, فاطمه and نوروزی تبريزی, کيان and حسینی, محمدعلی and آسایش, حمید and نوروزی, مهدی (2014) عوامل مرتبط با فرسودگی تحصيلی در دانشجويان پرستاری و پيراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1392. نشریه آموزش پرستاری, 3 (3). pp. 59-68. ISSN 2222-4428

[img]
Preview
Text
J Nurs Edu-v3n3p59-fa.pdf

Download (668kB) | Preview
Official URL: http://jne.ir/browse.php?a_id=362&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: فرسودگی تحصيلی احساس بی‌کفايتی و خستگی ذهنی است که دانشجويان در مقابل استرس مزمن ناشی از فقدان منابع لازم برای انجام دادن وظايف و تکاليف محوله از خود نشان می‌دهند. اين مطالعه برای تعيين وضعيت فرسودگی تحصيلی و عوامل مرتبط با فرسودگی تحصيلی در دانشجويان پرستاری و پيراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1392 انجام شده است. روش: در اين مطالعه مقطعی تعداد 264 دانشجو از بين دانشجويان پرستاری، هوشبری، اتاق عمل و فوريت پزشکی به صورت تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک- تحصيلی و فرسودگی تحصيلی ماسلاچ برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. روايی و پايايی اين مقياس با آلفای کرونباخ برای خرده مقياس خستگی عاطفی 89/0، شک و ترديد 84/0 و خودکارآمدی 67/0 مورد تأييد قرار گرفته است. داده‌ها با آزمون‌های آمار توصيفی و رگرسيون لجستيک در محيط نرم‌افزار آماری SPSS v.16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته‌ها: ميانگين (± انحراف معيار) نمره فرسودگی تحصيلی دانشجويان شرکت‌‌کننده در مطالعه (84/15±52/28) بود و در مجموع 1/24% دانشجويان فرسودگی بالا و 6/46% فرسودگی تحصيلی در حد متوسط داشتند. براساس يافته‌های به دست آمده از رگرسيون لجستيک چند متغيره، معدل در خرده مقياس خستگی عاطفی (96/0-58/0:CI95%، 75/0:OR) و شک و ترديد (96/0-56/0:CI95%، 73/0:OR) با فرسودگی تحصيلی ارتباط منفی و معنادار داشت و در خرده مقياس ناکارآمدی، معدل (92/0-5/0:CI95%، 68/0:OR)، سکونت در منزل شخصی (20/13-27/1:CI95%، 10/4:OR) و تحصيل در رشته هوشبری (10/9-12/1:CI95%، 19/3:OR) با فرسودگی تحصيلی ارتباط معنادار داشت (05/0>p). نتيجه‌گيری: براساس يافته‌های مطالعه حاضر درصد قابل توجهی از دانشجويان دچار فرسودگی تحصيلی هستند. معدل نقش محافظتی در مقابل فرسودگی تحصيلی داشت و تحصيل در رشته هوشبری و سکونت در منزل شخصی از ريسک فاکتورهای فرسودگی تحصيلی بود. معدل نمرات با کليه خرده مقياس‌های فرسودگی تحصيلی ارتباط معناداری داشت لذا برنامه‌ريزی جهت کاهش فرسودگی تحصيلی می‌تواند سبب ارتقاء عملکرد تحصيلی در دانشجويان گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: فرسودگی تحصیلی، دانشجو، پرستاری، پیراپزشکی
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Nursing Education (JNE)
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 26 Oct 2015 10:36
Last Modified: 26 Oct 2015 10:36
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4136

Actions (login required)

View Item View Item