مقايسه تأثير سخنرانی بازخوردی و سخنرانی سنتی بر يادگيری و رضايتمندی دانشجويان در درس مراقبت‌های ويژه پرستاری

افراسیابی فر, اردشیر and نجفی دولت آبادی, شهلا and موسوی, اسدالله (2014) مقايسه تأثير سخنرانی بازخوردی و سخنرانی سنتی بر يادگيری و رضايتمندی دانشجويان در درس مراقبت‌های ويژه پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 3 (3). pp. 69-78. ISSN 2222-4428

[img]
Preview
Text
J Nurs Edu-v3n3p69-fa.pdf

Download (663kB) | Preview
Official URL: http://jne.ir/browse.php?a_id=373&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: با وجود اين که روش سخنرانی سنتی روشی مناسب جهت انتقال دانش و اطلاعات می‌باشد، اما جهت موضوعات دشوار و انتزاعی، يادگيری طولانی مدت و سطوح بالای يادگيری مانند تحليل و ترکيب مناسب نمی‌باشد. مطالعه حاضر با هدف مقايسه تأثير سخنرانی بازخوردی بر ميزان يادگيری و رضايتمندی دانشجويان در درس مراقبت‌های ويژه پرستاری نسبت به سخنرانی سنتی صورت گرفت. روش: مطالعه نيمه تجربی حاضر از نوع مطالعات پژوهش در آموزش می‌باشد که در دانشکده پرستاری و مامايی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ياسوج در نيم سال اول تحصيلی 1390 انجام شده است. 26 جلسه درس مراقبت‌های ويژه پرستاری به صورت تصادفی بين روش سخنرانی بازخوردی و سخنرانی سنتی تخصيص يافت. نمونه‌های مورد مطالعه 33 دانشجوی پرستاری ترم تحصيلی 6 بودند. يادگيری دانشجويان از طريق برگزاری پيش آزمون، پس آزمون، امتحانات ميان ترم و پايان ترم ارزيابی شد. از يک فرم نظرسنجی پايا و روا جهت سنجش ديدگاه دانشجويان و ميزان رضايتمندی آنان از روش‌های تدريس استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS تحت ويندوز نسخه 17 و آزمون‌های آماری تی‌تست و من‌ويتنی با در نظر گرفتن آلفای 05/0 تجزيه و تحليل گرديد. يافته‌ها: يافته‌های مطالعه نشان‌دهنده تفاوت آماری معناداری برحسب ميانگين نمرات ميان ترم و پايان ترم دانشجويان در دو روش سخنرانی سنتی و سخنرانی بازخوردی می‌باشد (001/0=p). اگرچه دانشجويان از هر دو روش رضايت داشتند، اما تفاوت آماری معناداری نيز در ميزان رضايت دانشجويان از روش سخنرانی بازخوردی مشاهده گرديد (05/0p<). درک بهتر موضوعات تدريس شده، آمادگی و مطالعه قبل از تدريس موضوع، بازخوردی فوری، پذيرش بيشتر از نظرات دانشجويی از جمله نقاط قوت آموزشی ذکر شده در روش سخنرانی بازخوردی بوده‌اند. نتيجه‌گيری: يافته‌های مطالعه حاضر نشان‌دهنده يادگيری بهتر دانشجويان در سخنرانی بازخوردی نسبت به سخنرانی سنتی جهت تدرس مراقبت‌های ويژه پرستاری می‌باشد. با توجه به رضايتمندی دانشجويان و پيشنهاد آن‌ها مبنی بر تدريس ساير دروس با روش سخنرانی بازخوردی، مطالعات ديگری جهت مقايسه کيفيت يادگيری آن در ساير دروس پرستاری پيشنهاد می‌شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آموزش پرستاری، سخنرانی، سخنرانی بازخوردی، یادگیری
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Journal of Nursing Education (JNE)
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 26 Oct 2015 10:36
Last Modified: 01 Nov 2017 11:01
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4137

Actions (login required)

View Item View Item