نيمرخ بيماران مصدوم مراجعه کننده به اورژانس‌های شهر کرمان؛ 82 1381

شجاعی باغینی, حسن and نخعی, نوذر (2006) نيمرخ بيماران مصدوم مراجعه کننده به اورژانس‌های شهر کرمان؛ 82 1381. دوماه نامه طب جنوب, 8 (2). pp. 172-177. ISSN 4374-1735

[img]
Preview
Text
BPUMS-v8n2p172-fa.pdf

Download (6MB) | Preview
Official URL: http://ismj.bpums.ac.ir/browse.php?a_id=74&sid=1&s...

Abstract

زمينه: صدمات يک مشکل بهداشت عمومی در ايران محسوب مي‎شود. بخش اساسی يک برنامه کنترل صدمات، مراقبت از صدمات مي‎باشد. مطالعه حاضر با هدف مشخص نمودن انواع صدمات و تعيين خصوصيات دموگرافيک مصدومين مراجعه کننده در شهر کرمان انجام شد. مواد و روش‎ها: اين مطالعه بصورت مقطعی به مدت يکسال از تاريخ 1/6/1381 لغايت 31/5/1382 روی مصدومينی که به اورژانس‎های سه بيمارستان اصلی شهر کرمان مراجعه کرده بودند انجام شد. داده‎ها توسط مصاحبه‎گران آموزش ديده در بدو ورود مصدوم از طريق يک پرسشنامه به فاصله چهار روز يک‎بار تکميل گرديد. پرسشنامه شامل سه بخش بود :مشخصات فردی، نوع حادثه و خصوصيات زمينه‏ای حوادث. يافته‎ها: مصدومين (61 درصد) بين 39-15 سال داشتند و نسبت مرد به زن دو سوم بود. سطح تحصيلات آنان کمتر از سطح دبيرستان بود (70درصد). حوادث ترافيکی شايع‎ترين علت صدمات بود (6/36؛ با 95 % فاصله اطمينان 1/38- 1/35 درصد) و سقوط (83/9 درصد؛ 95% فاصله اطمينان 7/10 -9/8 درصد) و درگيري‏های بين فردی (3/6 درصد؛ 95% فاصله اطمينان 1/7-6/5 درصد) دوّمين و سوّمين علت صدمه محسوب مي‎شدند. روزهای جمعه و پنج شنبه به ترتيب بالاترين سهم صدمات را به خود اختصاص داده بودند (به ترتيب 5/15 و 1/15درصد). بطور کلی، 27 درصد مصدومين در بيمارستان بستری شدند. نتيجه‎گيری: سن جوانی، سنی پرخطر برای مصدومين در شهر کرمان است و با توجه به اينکه شايع‌ترين علت مصدوميت نيز حوادث ترافيکی می‌باشد، لزوم توجه به آموزش و کنترل حوادث ترافيکی بسيار حائز اهميت می‌باشد. واژه‌های کلیدی: سوانح، اپيدميولوژی، مصدوميت، حوادث ترافيکی،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Research Center > The Persian Gulf Tropical Medicine Research Center
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 17 Aug 2014 07:25
Last Modified: 01 Oct 2014 05:14
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/414

Actions (login required)

View Item View Item